Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной программы "Здоровье-2020: украинское измерение"

Заключение к проекту закона Украины от 11.12.2013 № 3748
Дата рассмотрения: 28.01.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір" (N 3748 від 11.12.2013 р.)

У законопроекті пропонується затвердити Загальнодержавну програму "Здоров'я - 2020: український вимір" (далі - Програма), метою якої є "є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я".

Головне управління, розглянувши Програму, вважає за необхідне висловити щодо неї такі зауваження і пропозиції.

1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", який визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи державного регулювання економічного і соціального розвитку держави, порядок розроблення, затвердження і виконання загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм визначається Законом України "Про державні цільові програми".

У той же час аналіз проекту Програми та супровідних до неї документів дає підстави для висновку про його неповну відповідність основним вимогам Закону України "Про державні цільові програми" щодо розроблення проекту державної цільової програми (різновидом якої є Програма, яку пропонується затвердити шляхом прийняття цього законопроекту). Зокрема, відповідно до вимог частини другої статті 9 зазначеного вище Закону проект державної цільової програми повинен містити: 1) паспорт програми - стислий виклад основних даних (назва, рішення про розроблення, відомості про державного замовника та відповідальних виконавців програми, строк виконання, обсяги та джерела фінансування); 2) визначення мети програми; 3) обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України; 4) перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строків виконання (в цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування (з розбивкою за роками); 5) розрахунок очікуваних результатів (економічних, соціальних, екологічних тощо) виконання програми та її ефективності; 6) розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування програми, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України (з розбивкою за роками). Проте у представленому проекті Програми визначені лише мета, перелік загальних завдань, очікувані результати, решта позицій відсутня.

Стосовно доручення Кабінету Міністрів України "у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом" (абз. 2 п. 2 розд. II проекту), слід зазначити, що відповідно до частини восьмої статті 90 Регламенту України, "якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися у розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті".

Опрос