Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных инициативах

Заключение к проекту закона Украины от 06.12.2013 № 3740
Дата рассмотрения: 04.06.2014 Карта проходжения проекта

Висновок відповідального комітету

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України на своєму засіданні 4 червня 2014 року розглянув проект Закону України про місцеві ініціативи (реєстр. N 3740), внесений народним депутатом України С. Гордієнком.

Метою зазначеного законопроекту, за визначенням суб'єкта права законодавчої ініціативи, є гарантування прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні. Законопроектом пропонується запровадити єдину для рад всіх рівнів (сільських, селищних, міських, районних, районних в місті, обласних, Верховної Ради Автономної Республіки Крим) процедуру щодо порядку внесення та розгляду радою питань в порядку місцевої ініціативи.

Комітет з питань правової політики у висновку від 15.01.2014 року N 04-32/22-45 вважає, що законопроект не суперечить положенням Конституції України.

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією у висновку від 24.01.2014 року N 04-12/17-3833 зазначає, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів - проект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет з питань бюджету у висновку від 02.04.2014 року N 04-14/8-487 звертає увагу, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету.

До Комітету надійшли висновки від Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого", Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Академії муніципального управління Міністерства освіти і науки України, зауваження яких зводяться до того, що всі інститути погоджуються з ідеєю законодавчого врегулювання питання місцевої ініціативи, але разом з тим висловлюють низку зауважень майже до кожної статті законопроекту. Так, наприклад, викликає сумнів словосполучення "громадяни України", який краще вживати як "члени територіальної громади"; сумнівним є положення частини другої статті 2, згідно якої місцева ініціатива може бути внесена до будь-якої сільської, селищної, міської районної, районної у місті, обласної ради або Верховної Ради Автономної Республіки Крим, оскільки надмірно розмивається предмет місцевої ініціативи, перевантажуються муніципально-ініціативні відносини з точки зору їх суб'єктивно-об'єктивного складу, ускладнюється механізм процесуально-процедурного забезпечення цих відносин тощо; надмірно ускладнений порядок внесення місцевої ініціативи; нівелюється роль і значення статутного регулювання у місцевому самоврядуванні; норми статті 3, 4, 7 не узгоджуються з положеннями Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 N 3748; у статті 3 проекту не визначено суб'єкта, який буде перевіряти зміст місцевих ініціатив; у статтях 6, 7, 8 не визначені мінімальні та максимальні вимоги стосовно складу, кількості членів відповідної ініціативної групи; не вказано, що особи, які утворюють ініціативну групу, повинні бути членами територіальної громади; положення статті 9 не відповідають нормам Закону України "Про звернення громадян"; стаття 12 законопроекту закріплює достатньо широкий перелік підстав для відмови в реєстрації місцевої ініціативи, які, на думку фахівців, обмежують право членів територіальної громади на безпосередню участь у вирішенні місцевих справ.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" у висновку від 30.05.2014 року N 5-218 висловлює низку зауважень до законопроекту та пропонує за наслідками розгляду у першому читанні повернути його суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. На думку Асоціації, законопроект оформлено з порушенням вимог, передбачених Правилами оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки; він суперечить статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"; надто детальне законодавче регулювання процедури місцевої ініціативи не відповідає самій природі місцевого самоврядування, яка передбачає самоорганізацію та саморегуляцію.

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Українська асоціація районних та обласних рад" у висновку від 05.06.2014 року N С01-56/102 пропонує прийняти законопроект за основу, а також пропонує узагальнені поправки до нього.

Опрос