Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реализации самоуправляемого контроля за использованием и охраной земель)

Заключение к проекту закона Украины от 20.11.2013 № 3648
Дата рассмотрения: 10.02.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реалізації самоврядного контролю за використанням та охороною земель)" (реєстр. N 3648 від 20.11.2013 р.)

У проекті пропонується удосконалити законодавчу регламентацію здійснення самоврядного контролю у сфері земельних відносин. Передбачені зміни до Земельного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про охорону земель", які уточнюють, конкретизують організаційні аспекти цього виду контролю, порядок його здійснення, а також встановлюють адміністративну відповідальність за використання земельних ділянок суб'єктами господарювання без належного оформлення прав.

Проаналізувавши законопроект, Головне управління вважає за необхідне зазначити наступне.

Необхідність розробки даного законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, зумовлена тим, що задеклароване у Земельному кодексі України (ст. 189) та деяких інших законах (ст. 3 Закону України "Про землеустрій", ст. 20 Закону України "Про охорону земель") положення про самоврядний контроль у галузі використання та охорони земель не отримало подальшого законодавчого розвитку і зміст цього контролю залишається не визначеним. При цьому у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 33) лише визначається, що здійснення контролю за додержанням земельного законодавства, використанням і охороною земель належить до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Отже, законодавство не пропонує чітких механізмів здійснення самоврядного контролю у даній сфері.

Головне управління, погоджуючись з тим, що є потреба у вдосконаленні правових засад самоврядного контролю у сфері земельних відносин, вважає, що запропонований у проекті варіант його вирішення не є прийнятним.

1. Очевидною вадою законопроекту є його декларативний характер. Він не дає жодної уяви про зміст самоврядного контролю у сфері земельних відносин, механізми його здійснення, а отже не матиме прямого регламентуючого впливу на вирішення відповідної проблеми.

2. Не можна позитивно оцінити й запропоноване включення до проекту норми відсильного характеру, яка покладає на сільські, селищні, міські, районні та обласні ради визначення порядку організації та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель. Цю функцію пропонується здійснювати без визначення у проекті ключових, принципових положень з організації самоврядного контролю, на які мали б орієнтуватися органи місцевого самоврядування при визначенні відповідного порядку. Наслідком цього може бути лише порушення принципу єдиного підходу до регулювання однакових за змістом суспільних відносин, який є керівним у законотворенні, зокрема, при визначенні правових, організаційних засад управлінської діяльності, у тому числі у сфері контрольної діяльності.

3. До конструктивних вад пропозиції з визначення на місцях порядку організації та здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель слід віднести й не розмежованість повноважень суб'єктів, які мають визначати відповідний порядок. За проектом (зміни до частини другої ст. 189 Земельного кодексу України) цей порядок "визначається відповідною сільською, селищною, міською, районною та обласною радою". Зрозуміло, що якщо всі вони реалізують своє право на визначення відповідного порядку, то виникне правовий хаос (правова конкуренція) у регулюванні та здійснення на місцях самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

Опрос