Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О занятости населения" касательно организации общественных работ на территориях сел и поселков

Заключение к проекту закона Украины от 20.11.2013 № 3644
Дата рассмотрения: 30.12.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" стосовно організації громадських робіт на територіях сіл та селищ" (N 3644 від 20.11.2013 р.)

У законопроекті, метою якого, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є "створення умов для практичної організації громадських робіт та залучення до них зареєстрованих безробітних з членів сільських та селищних територіальних громад", пропонується внести відповідні зміни до статті 31 Закону України "Про зайнятість населення", відповідно до яких фінансування громадських робіт на територіях сіл та селищ має здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд), тоді як сьогодні фінансування всіх громадських робіт здійснюється пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та зазначеного Фонду.

Головне науково-експертне управління вважає, що проблема фінансування громадських робіт, особливо на територіях сіл та селищ, потребує оптимального вирішення.

Насамперед слід зазначити, що Закон України "Про місцеве самоврядування" вимагає забезпечення збалансування місцевих бюджетів - "Місцеві бюджети мають бути достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, Повноваження на здійснення витрат місцевого бюджету мають відповідати обсягу надходжень місцевого бюджету. У разі коли вичерпано можливості збалансування місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій відповідно до закону" (стаття 66).

Статтею 67 цього Закону визначено, що держава фінансово забезпечує здійснення органами місцевого самоврядування наданих законом повноважень органів виконавчої влади у повному обсязі за рахунок закріплення за відповідними місцевими бюджетами джерел доходів бюджету, надання трансфертів з державного бюджету, а також передання органам місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних фінансових ресурсів. Вказані рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, компенсуються державою.

Важливо підкреслити, що стаття 34 цього Закону відносить питання забезпечення зайнятості населення ("підготовка і подання на затвердження ради, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм, зайнятості населення, що затверджуються відповідно районними, обласними радами" до делегованих (а не власних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

При цьому Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" передбачає використання коштів бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (Фонд) на виплату забезпечення та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону, - пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для безробітних (стаття 16, частина 2). Держава визначена гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом (стаття 8). Функції виконавчої дирекції Фонду виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та його територіальні органи (стаття 10).

Законом України "Про зайнятість населення" передбачено фінансування організації громадських робіт для всіх громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел, фінансування організації робіт тимчасового характеру - за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел (частини 6, 8 статті 31).

Опрос