Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине" (относительно усиления поддержки малого и среднего предпринимательства)

Заключение к проекту закона Украины от 27.11.2013 № 3614-1
Дата рассмотрения: 28.01.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (щодо посилення підтримки малого та середнього підприємництва)"

У законопроекті шляхом внесення змін до Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" пропонується:

визначити щорічний загальний обсяг фінансової державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва на рівні не менш ніж 0,1 % від загального обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

зобов'язати Кабінет Міністрів України погоджувати з організаціями роботодавців та громадськими радами при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською держадміністраціями порядок утворення, правовий статус, функції, повноваження та організаційні основи діяльності Українського фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних фондів підтримки підприємництва;

створити та забезпечити функціонування загальнодержавних, регіональних та місцевих друкованих та електронних засобів масової інформації з метою інформаційної державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва та об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

надавати державну підтримку суб'єктам малого і середнього підприємництва, що здійснюють надання в оренду нерухомого майна невеликої площі, і тим, які мають заборгованість перед бюджетом та соціальними фондами внаслідок форс-мажорних обставин.

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. Положення нового абзацу третього частини 1 статті 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", згідно з яким "щорічний загальний обсяг фінансової державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва та об'єктам інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва передбачається в якості цільових коштів в Державному бюджеті України та місцевих бюджетах і складає не менш 0,1 % від загального обсягу видатків загального фонду Державного Бюджету України та місцевих бюджетів, що пропорційно розподіляються між регіонами країни та їх районів і міст обласного підпорядкування з урахуванням їх особливостей та потреб у порядок та спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України", суперечить вимогам чинного законодавства.

Зокрема, згідно з частиною 2 статті 95 Конституції України "виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків".

Крім того, виходячи зі змісту законодавчої пропозиції, передбачається Законом України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" визначати порядок використання коштів місцевих бюджетів на відповідну мету, що не відповідає статті 143 Конституції України, згідно з якою "територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання", та вимогам статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", якою визначено, що "органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети" (ч. 1), а "самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону" (ч. 4). До того ж, статтею 62 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що участь держави передбачена тільки у формуванні доходів місцевих бюджетів, яка полягає у гарантуванні державою органам місцевого самоврядування доходної бази, достатньої для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.

Опрос