Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации принципа гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний

Заключение к проекту закона Украины от 12.11.2013 № 3599
Дата рассмотрения: 13.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації принципу гуманізму при виконанні окремих видів покарань"

Метою законопроекту, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, є забезпечення особам, засудженим до позбавлення волі, права на охорону здоров'я у медичних закладах за межами установ виконання покарань (у тому числі за кордоном).

Для досягнення цієї мети у законопроекті пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України (далі - КК), Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) та Кримінально-виконавчого кодексу України (далі - КВК), відповідно до яких: 1) КК доповнюється новою статтею 84-1 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з необхідністю лікування особи за кордоном"; 2) у п. 6 статті 537 КПК "Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків" робиться уточнення про те, що серед інших питань, пов'язаних з виконанням вироку, суд має право вирішити й питання про звільнення від відбування покарання у зв'язку з необхідністю лікування особи за кордоном; 3) у статтях 8, 116 та 154 КВК передбачається право засуджених осіб на лікування за кордоном та приписи щодо порядку його реалізації.

Звертаємо увагу, що вказаний законопроектом за своїм змістом є альтернативним щодо законопроектів реєстр. N 2453а від 21 жовтня 2013 р., N 3461 від 22 жовтня 2013 р., N 3479 від 24 жовтня 2013 р. та N 3526 від 1 листопада 2013 р., щодо яких Головне науково-експертне управління вже висловлювало свої зауваження та пропозиції. Законопроект, який розглядається, пропонує інший варіант регулювання питання про виїзд засуджених за кордон для лікування. Хоча положення даного законопроекту є більш досконалими і їх можна вважати кроком вперед у вирішенні питання, якому присвячені усі ці проекти, цей законопроект також має певні недоліки. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне висловити наступні зауваження та пропозиції.

Зауваження загального характеру

У законопроекті не вирішуються деякі питання, які можуть мати досить важливе значення при застосуванні запропонованого механізму звільнення від покарання. Зокрема, у проекті відсутні положення, спрямовані на убезпечення від ухилення засуджених від подальшого відбування покарання. На наш погляд, таким засобом могло б стати запровадження значної грошової застави, яка у разі порушення порядку перебування за кордоном чи встановлених судом строків повернення в Україну стягувалася б в дохід держави. Відповідні положення, на наш погляд, мають бути сформульовані у вигляді норм КПК з внесенням необхідних коректив до інших положень проекту.

Щодо змін до КК

1. Звертаємо увагу, що предметом регулювання статті 84-1 КК (у ред. проекту) мають бути підстави звільнення від покарання за хворобою, а не порядок та особливості застосування того чи іншого виду звільнення від кримінального покарання, що, в свою чергу, є предметом регулювання кримінально-виконавчого та кримінального процесуального законодавства. З огляду на це частину положень, включених у проекті до статті 84-1 КК, доцільно перенести до КВК та КПК.

2. Дещо нелогічною, на наш погляд, виглядає пропозиція законопроекту щодо надання права лікуватися за кордоном особам, засудженим до покарання виключно у виді позбавлення волі. Адже позбавлення волі на певний строк є найтяжчим видом покарання після довічного позбавлення волі. З огляду на це буде несправедливим надати право на лікування і звільнення від відбування покарання тим, хто засуджений до позбавлення волі і при цьому не надавати таке ж право тим, хто засуджений до обмеження волі.

Опрос