Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О волонтерской деятельности" (относительно развития гражданского общества в Украине и поддержки волонтерского движения)

Заключение к проекту закона Украины от 05.11.2013 № 3549
Дата рассмотрения: 01.07.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про волонтерську діяльність" (щодо розвитку громадянського суспільства в Україні та підтримки волонтерського руху)"

У законопроекті пропонується внести зміни до Закону України "Про волонтерську діяльність" (далі - Закон) з метою "врегулювання проблем, що виникають при визначені статусу волонтерської організації". У ньому, зокрема, пропонується оновити термінологію Закону, виключити із принципів волонтерської діяльності принцип безкорисливості, змінюється порядок відшкодування волонтерам понесених ними витрат та інше.

За результатами розгляду законопроекту Головне управління вважає за необхідне висловити щодо нього такі зауваження.

1. Супровідні документи до законопроекту не містять належного обгрунтування необхідності його прийняття. В Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що "на сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо визначення статусу волонтерських організацій", що, на думку Головного управління, недостатньо для прийняття цього закону. Адже таке обґрунтування має супроводжуватись аналізом практики застосування законодавства, який би засвідчував наявність проблемних питань у сфері провадження волонтерської діяльності.

У цьому контексті сумнівним вбачається запропонована можливість одержання за провадження волонтерської діяльності прибутку, що не узгоджується з природою волонтерської діяльності, яка є формою благодійництва.

2. Виглядають недостатньо аргументованими зміни до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, згідно з яким "безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що має одноразовий характер або здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю", якими із тексту цього положення виключаються слова "має одноразовий характер".

3. Потребують належного обґрунтування зміни до статей 3, 4, 6 Закону, якими повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності щодо надання та позбавлення юридичної особи статусу волонтерської організації, оприлюднення інформації про цей факт на офіційному веб-сайті, пропонується передати "органу виконавчої влади, що здійснює реєстрацію неприбуткових організацій".

4. Дискусійною виглядає пропозиція викласти у новій редакції абзац другий частини першої статті 11 Закону, згідно з яким "волонтеру відшкодовуються підтверджені документами: витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності; витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу; витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин; витрати на поштові та телефонні послуги, якщо волонтер здійснює волонтерську діяльність поза межами місцезнаходження волонтерської організації; витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги".

На думку Головного управління, запропонована на заміну норма, відповідно до якої "волонтеру відшкодовуються підтверджені документами всі витрати, понесені ними в процесі волонтерської діяльності, які попередньо визначено у договорі про провадження волонтерської діяльності" (зміни до ч. 1 ст. 11 Закону), може допускати ризики порушення прав волонтера на відшкодування цих витрат, оскільки ставиться у залежність від їх попереднього визначення у договорі про провадження волонтерської діяльності. При цьому Законом України "Про волонтерську діяльність" та цим законопроектом обов'язковість оформлення зазначеного договору у письмовій формі не передбачається. Тому чинна редакція зазначеного положення Закону, на думку Головного управління, сформульована більш чіткіше і заміни не потребує.

Опрос