Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения

Заключение к проекту закона Украины от 24.10.2013 № 3480
Дата рассмотрения: 13.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення" (реєстр. N 3480 від 23.10.2013 р.)

У поданому законопроекті пропонується внести до Закону України "Про звернення громадян" (далі - Закон) низку змін, які стосуються запровадження можливості подання електронного звернення.

Головне управління в цілому підтримує ідею законодавчого закріплення можливості подання громадянами електронних звернень. Зазначений механізм широко використовується в розвинутих державах Європи та світу і, безумовно, не тільки полегшує процес подання та отримання звернень, а й дозволяє більш ефективно реалізовувати право громадян на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, оскільки забезпечує можливість більш оперативного подання звернень та реагування на них.

Водночас Головне управління, як і раніше, вважає, що робота по систематизації положень законодавства має проводитись комплексно, а тому не підтримує пропозицій щодо внесення фрагментарних, поодиноких змін до чинних законів, прикладом яких є даний законопроект.

Що стосується суті запропонованих новел, то за результатами їх аналізу вважаємо за необхідне висловити наступні міркування та зауваження:

1. Питання запровадження "електронних звернень" уже неодноразово розглядалися парламентом України (наприклад, законопроекти N 2650 від 17.06.2008 року, N 3064 від 21.08.2008 року, N 9319 від 20.10.2011 року тощо). Проте жоден з цих законопроектів не був підтриманий з огляду на недосконалість запропонованого механізму запровадження таких звернень. Аналогічні недоліки властиві і даному законопроекту.

2. У частині третій статті 5 Закону пропонується встановити, що "Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі), письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо такі повноваження оформлені відповідно до законодавства), а також електронним (створеним громадянином та надісланим за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або електронних носіїв, на яких записано звернення у формі електронного документа).".

Дана норма є складною для розуміння з огляду на одночасне вживання багатьох різних, складних для тлумачення та достатньо суперечливих термінів (в тому числі і технічних). Зокрема, у ній передбачаються не тільки форми звернень, а й визначаються способи "доставки" звернень до адресата. Що стосується електронних звернень, то пропонується передбачити, що вони надсилаються за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем. З наведеного важко зрозуміти, про які засоби і про які системи йде мова і яке значення це має для реалізації права особи на відправлення електронного звернення. Натомість очевидно, що для відправлення громадянином електронного звернення йому достатньо мати доступ до мережі Інтернет і знати електронний адрес адресата.

Опрос