Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией

Заключение к проекту закона Украины от 23.10.2013 № 3469
Дата рассмотрения: 19.03.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань розвитку біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією"

У законопроекті пропонується встановити, що сторони є вільними в укладенні договору щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) - об'єктів державного цінового регулювання та зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо експорту такої сільськогосподарської продукції (товарів) на товарній біржі або поза нею, у виборі контрагента, визначенні умов договору з урахуванням вимог чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Договір щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) та зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо експорту сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у цьому підпункті, підлягає реєстрації на товарній біржі, на якій його було укладено. Договір щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) та зовнішньоекономічний договір (контракт) щодо експорту сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у цьому підпункті, не підлягає реєстрації на товарній біржі, якщо його було укладено поза біржею". Відповідні зміни пропонуються до законів України "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про товарну біржу".

Прийняття законопроекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, "дозволить краще планувати аграріям свої фінансові витрати, попередить запровадження надмірного регуляторного тиску на агропромисловість, підвищить інвестиційну привабливість аграрного сектору України".

Головне управління з приводу внесеного законопроекту вважає за доцільне зробити наступні зауваження.

1. Виходячи з основної мети законопроекту, яка загалом полягає у створенні умов для розвитку конкурентного середовища на аграрному ринку, управління пропонує у першому реченні пропонованої до пп. 3.3.1 п. 3.3 ст. 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" норми, згідно з яким "сторони є вільними в укладенні договору щодо поставки сільськогосподарської продукції (товарів) та зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо експорту сільськогосподарської продукції (товарів), зазначеної у цьому підпункті, на товарній біржі або поза нею, у виборі контрагента, визначенні умов договору з урахуванням вимог чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості", обмежитися лише декларуванням права сторін на укладення відповідних договорів на товарній біржі та поза нею. Адже решта пропонованих положень цієї норми, власне, знаходиться у площині дотримання вимог законодавства та свободи договірних відносин у сфері підприємницької діяльності, основні вимоги щодо забезпечення чого вже задекларовані у чинному законодавстві України, зокрема, у Господарському кодексі України, за яким відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів (ч. 1 ст. 67), підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України (ч. 2 ст. 67), а також у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", за яким "суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України" (ст. 6).

Опрос