Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном контроле в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов и кормов, благополучия животных

Заключение к проекту закона Украины от 14.10.2013 № 3424
Дата рассмотрения: 20.01.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про державний контроль у контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин" (реєстр. N 3424 від 14.10.2013 р.)

Законопроект спрямований на визначення правових та організаційних засад державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин. У ньому, зокрема, визначаються основні завдання та принципи державного контролю у зазначеній сфері; органи та система державного контролю; порядок здійснення державного контролю продуктів тваринного походження, а також безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України тощо. Метою законопроекту, згідно з Пояснювальною запискою до нього, є "гармонізація законодавства України у сфері здійснення державного нагляду (контролю) щодо перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров'я і благополуччя тварин у відповідність з Регламентами ЄС N 854/2004, N 882/2004, N 669/2009 та Директивою Ради ЄС N 97/78/ЕС".

За результатами аналізу законопроекту Головне управління вважає за доцільне зазначити наступне.

1. Перш за все слід звернути увагу на те, що у представленому проекті не зовсім чітко визначені предмет регулювання та сфера відповідних суспільних відносин. Зокрема, у законопроекті, що має назву "Про державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", відсутнє визначення базового поняття "державного контролю", а визначаються лише деякі форми та зміст такого контролю. Так, у статті 1 передбачено визначення термінів "інспектування" та "нагляд", що віднесені до форм державного контролю. Будь-яких інших "форм" державного контролю у проекті не передбачено. Стаття ж 9 документа визначає "зміст системи державного контролю" у даній сфері, що включає, крім планування, дослідження (випробування), моніторингу, відбору зразків та аудиту, також нагляд та інспектування. При цьому у проекті застосовується й не узгоджені між собою належним чином терміни. Так, поняття "нагляду" як форми державного контролю, що полягає у проведенні "спостереження за об'єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду", майже ідентичне із наведеним у статті 1 проекту поняттям "моніторингу", що також полягає у проведенні "послідовних спостережень або вимірювань щодо об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду". Вказане створює колізію норм та занадто широке й суперечливе трактування поняття державного контролю.

Викликає зауваження також сфера дії проекту, що стосується чомусь тільки "операторів ринку", які здійснюють виробництво та/або обіг: тварин, призначених для виробництва харчових продуктів; харчових продуктів; продуктів тваринного походження; побічних продуктів та кормів для тварин (ст. 3 проекту). На думку управління, дія такого законодавчого акта має поширюватись не лише на операторів ринку, а у першу чергу - на відносини, пов'язані зі здійсненням державного контролю у сфері "забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин", що відповідає його назві.

2. Проект не узгоджується із базовим Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Зі змісту статті 2 цього Закону (до якої у проекті не пропонується внесення змін) випливає, що його дія має поширюватись, у тому числі, й на господарську діяльність, що регулюється проектом, тобто на сферу виробництва харчових продуктів та кормів. Однак у проекті не враховані вимоги цього Закону. У статті 2 проекту, якою визначається "законодавство про державний контроль" у відповідній сфері, даний Закон навіть не включено до відповідного переліку.

При цьому по-іншому врегульовані у проекті (у порівнянні із зазначеним Законом) визначення вихідних понятійних положень (наприклад, поняття "державного нагляду (контролю)), сфери дії, загальних вимог до здійснення, заходів і способів здійснення (статті 1 - 2; 4 - 6 та ін. Закону). Зокрема, відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 5 проекту до повноважень Кабінету Міністрів України віднесено "затвердження Положення про здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням законодавства про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин", що не узгоджується із частиною 4 статті 4 Закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Вказана норма Закону визначає вимоги, що мають встановлюватись виключно законами (органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль); види господарської діяльності, які є його предметом; повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва або реалізації продукції, вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності; спосіб здійснення державного нагляду (контролю); санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа). Більшість із зазначених вимог не передбачена у проекті, а отже, вони мають регулюватись Кабінетом Міністрів України, що, як сказано вище, суперечить частині 4 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" також визначає, що одним із основних принципів державного нагляду (контролю) має бути "наявність одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади" (абз. 14 ст. 3 Закону). Це відповідає й Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (абз. 4 ч. 2 ст. 17), згідно з яким у разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням законодавства, утворюється окремий центральний орган виконавчої влади - інспекція (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю)). За умовами ж проекту державний контроль у визначеній ним сфері здійснюється не окремим органом державного контролю, а безпосередньо - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, а певні повноваження належать також і центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері продовольчої безпеки держави (ст. 6; абз. 6 ч. 1 ст. 7 проекту), що вимагає приведення у відповідність до чинного законодавства.

Опрос