Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения квалифицированных инвесторов в ценные бумаги

Заключение к проекту закона Украины от 14.10.2013 № 3423
Дата рассмотрения: 14.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів в цінні папери" (реєстр. N 3423 від 14.10.2013 року, внесений Кабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується внести зміни до законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування" та Кодексу України про адміністративні правопорушення, в яких, зокрема, визначається поняття "кваліфіковані інвестори в цінні папери", механізм набуття цього статусу, критерії визначення кваліфікованих інвесторів та їх права у сфері розміщення цінних паперів. Прийняття проекту, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, сприятиме підвищенню ефективності та надійності функціонування ринку цінних паперів.

Головне управління, розглянувши поданий проект, вважає за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження і пропозиції.

1. Насамперед зазначимо, що зміни до статті 18830 КУпАП та зміни до пункту 10 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не мають безпосереднього відношення до кваліфікованих інвесторів у цінні папери, а тому мають бути виключені з проекту.

2. У проекті пропонується доповнити визначені у статті 7 "Завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" повноваження НКЦПФР трьома новими повноваженнями, а її повноваження, визначені у статті 8 "Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" названого Закону, - ще одним повноваженням. З цього приводу слід звернути увагу на те, що у частині 2 статті 7 цього Закону вже передбачено понад 50 конкретних повноважень Комісії. Причому їх визначення у цій статті не відповідає її назві, згідно з якою у ній мають визначатися лише завдання НКЦПФР. Крім цього, ще понад 30 повноважень Комісії визначені у статті 8. Зазначимо, що таке несистемне визначення повноважень НКЦПФР приводить, зокрема, до певного їх дублювання. За цих умов, на думку управління, більш доцільним було б вилучення з статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" частини 2 з одночасним її включенням до статті 8 цього Закону, де слід зосередити визначення повноважень Комісії. Це дозволило б систематизувати та викласти їх більш компактно з урахуванням вимог законодавчої техніки.

3. У проекті пропонується доповнити частину другу статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" пунктом 50, згідно з яким НКЦПФР визначатиме критерії ризикованості цінних паперів. Проте слід звернути увагу на те, що визначення критеріїв ризикованості цінних паперів під час інвестування здійснюється шляхом їх рейтингування. Зокрема, згідно з статтею 1 цього Закону для оцінки кредитного ризику позичальника (органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання) та окремих боргових інструментів (облігацій, іпотечних цінних паперів, позик) використовується Національна рейтингова шкала. У зв'язку з цим у пункті 50, яким доповнюється частина 2 статті 7 названого Закону, пропонуємо уточнити, що НКЦПФР визначає зазначені критерії відповідно до Національної рейтингової шкали.

Опрос