Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно полномочий Верховного Суда Украины

Заключение к проекту закона Украины от 24.10.2013 № 3356-1
Дата рассмотрения: 20.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України"

Законопроект, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, спрямований на вдосконалення окремих положень, які регламентують роботу Верховного Суду України (далі - ВСУ), з метою їх приведення у відповідність із Конституцією України та європейськими стандартами у сфері правосуддя, підвищення ефективності діяльності найвищого судового органу, забезпечення єдності системи судів загальної юрисдикції, втілення принципу єдності судової практики при здійсненні ними правосуддя.

Для досягнення цієї мети у законопроекті пропонується внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК), Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК), Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) та Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) зміни, відповідно до яких: 1) висновки, які викладені у судових рішеннях ВСУ, визнаються обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із відповідними висновками (зміни до статті 13 Закону); 2) ВСУ наділяється повноваженнями: переглядати справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції норми процесуального права, пов'язаної з визначенням порядку судочинства, в якому належить здійснювати розгляд справи; переглядати справи з підстав невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку, викладеному в судовому рішенні ВСУ; здійснювати ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики, а також спільно із вищими спеціалізованими судами вивчати у судах нижчого рівня практику застосування норм законодавства України (зміни до статті 38 Закону, нова редакція статті 111-23 ГПК та ін.) тощо.

Даний законопроект є альтернативним до законопроекту N 3356, внесеного народними депутатами України В. П. Пилипенком, С. В. Ківаловим, В. В. Писаренком і за змістом переважно дублює зміст законопроекту N 3356.

Натомість, на відміну від положень законопроекту N 3356, у законопроекті, що розглядається, запропоновано: 1) надати право на оскарження ухвали суду касаційної інстанції про відмову у допуску до ВСУ заяви про перегляд судових рішень судів нижчих інстанцій, закріпивши при цьому можливість подання зазначеної скарги безпосередньо до ВСУ (зміни до статті 240 КАСУ та ін.); 2) не надавати суду касаційної інстанції повноваження вирішувати питання допуску запиту голови апеляційного суду до Верховного Суду України, хоча й передбачити процедуру подання відповідного запиту через суд касаційної інстанції (зміни до статті 29 Закону).

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне повторити ряд зауважень, висловлених Головним науково-експертним управлінням до законопроекту N 3356, та висловити деякі додаткові зауваження, які полягають у наступному.

Щодо змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

Опрос