Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" относительно ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля)

Заключение к проекту закона Украины от 06.09.2013 № 3216
Дата рассмотрения: 28.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)" (N 3216 від 06.09.2013 р.)

У законопроекті, метою якого, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, є "створення додаткового механізму персональної матеріальної відповідальності посадових осіб за збитки, що були завдані господарюючим суб'єктам внаслідок протиправних дій таких посадових осіб", пропонується внести відповідні зміни до статті 9 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", відповідно до яких "посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе персональну матеріальну відповідальність за збитки, нанесені суб'єкту господарювання внаслідок його неправомірних дій".

На думку Головного управління, порушене у законопроекті питання відповідним чином вже врегульоване у законодавстві України, у зв'язку з чим взагалі виникає сумнів у доцільності внесення відповідних змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Річ у тому, що вказаною нормою цього Закону вже передбачено, що "за невиконання вимог законодавства, а також завдання неправомірними діями збитків суб'єкту господарювання орган державного нагляду (контролю), його посадові особи несуть відповідальність згідно із законом". Збитки, завдані суб'єкту господарювання неправомірними діями посадових осіб органів державного нагляду (контролю), підлягають відшкодуванню "у встановленому законом порядку". На нашу думку, така конструкція правової норми з відсильними положеннями цілком виправдана у спеціальному законі, який не призначений для докладного регулювання відповідальності посадових осіб відповідних органів.

Загальні умови відповідальності за шкоду, завдану фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади при здійсненні нею своїх повноважень визначаються цивільним законодавством. Зокрема, закріплено, що така шкода відшкодовується державою, незалежно від вини цієї особи (стаття 1174). Зазначене правило спрямоване на забезпечення захисту законних прав і інтересів потерпілих осіб незалежно від суб'єктивних обставин, пов'язаних з особистістю посадової особи (її вини, матеріального стану та інших обставин). При цьому, згідно з статтею 1191 Цивільного кодексу України держава, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно органів державної влади, має право зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов'язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).

Умови матеріальної відповідальності працівників, до яких відносяться й посадові особи державних органів (державні службовці), визначаються у Кодексі законів про працю України (глава IX "Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації").

Опрос