Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" (относительно ограничения права на получение государственной помощи семьям, не обеспечивающим надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания детей)

Заключение к проекту закона Украины от 06.09.2013 № 3205
Дата рассмотрения: 12.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо обмеження права на отримання державної допомоги сім'ям, що не забезпечують належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей)" (N 3205 від 06.09.2013 р.)

У законопроекті пропонується включити до підстав призначення допомоги батькам при народженні дитини подання довідки про забезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання раніше народжених дітей (крім свідоцтва про народження дитини). Поряд з цим, пропонується встановити, що позбавлення отримувача такої допомоги батьківських прав щодо всіх своїх дітей або когось із них чи відібрання таких дітей без позбавлення батьківських прав є підставою для відмови у призначенні допомоги при народженні наступної дитини або припинення виплати такої допомоги. Пропонується також визначити поняття "повноцінного утримання та виховання своїх дітей" як "забезпечення необхідним житлом, одягом, харчуванням, регулярного відвідування середніх навчальних закладів, проведення регулярних медичних обстежень (лікування) тощо". Передбачається зобов'язати органи (а не надати їм право), що призначають і здійснюють виплату державної допомоги, перевіряти матеріальний стан сімей з дітьми, в тому числі умови їх утримання та виховання тощо.

Головне управління, розглянувши подану законодавчу пропозицію, вважає за доцільне зазначити наступне.

1. Недостатньо обґрунтованою вбачається пропозиція передбачити подання додаткових, порівняно із вже передбаченими чинним законодавством, документів для отримання допомоги при народженні дитини, зокрема, "довідки про забезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання раніше народжених дітей". Закріплення такої вимоги має перспективу стати додатковою бюрократичною перепоною для батьків новонароджених дітей, що у переважній більшості випадків є добросовісними виконавцями батьківських обов'язків, та створити бар'єри у забезпеченні простої і прозорої процедури отримання виплат на новонароджену дитину. Варто також звернути увагу на можливість виникнення суб'єктивного підходу у прийнятті рішень щодо оцінки існуючих умов утримання та виховання дітей. Тим більше, що запропоноване визначення "повноцінного утримання та виховання своїх дітей" як "забезпечення необхідним житлом, одягом, харчуванням, регулярного відвідування середніх навчальних закладів, проведення регулярних медичних обстежень (лікування) тощо" має оціночний характер і в кожному конкретному випадку матиме свої особливості у зв'язку з різними фінансовими можливостями батьків.

2. Вбачається недостатньо виваженим запровадження категоричних заходів із скасування права на допомогу при народженні дитини чи припинення її виплати для осіб, яких було позбавлено батьківських прав щодо всіх своїх дітей або когось із них, або відібрання у таких осіб усіх дітей або когось із них без позбавлення батьківських прав. Таке рішення може призвести до необгрунтованого позбавлення таких осіб права на допомогу на дітей, які, наприклад, народилися в іншому шлюбі і щодо яких належно виконуються батьківські обов'язки. Не виключені й випадки, коли батько (мати) з тих чи інших причин не визнає дитину своєю, відмовляється виконувати свої обов'язки щодо однієї дитини і водночас виконує їх щодо іншої.

3. Варто також врахувати, що допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання. Тому запропоновані новели не узгоджуються із основоположними принципами забезпечення прав дитини, визначеними статтею 2 Конвенції ООН про права дитини, статтею 52 Конституції України, статтею 3 Закону України "Про охорону дитинства" щодо рівності дітей у своїх правах, поваги та забезпечення прав кожної дитини без будь-якої дискримінації в залежності від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров'я і народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

Опрос