Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования механизма применения мер реагирования во время осуществления надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности)

Заключение к проекту закона Украины от 14.08.2013 № 3084
Дата рассмотрения: 17.02.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення механізму застосування заходів реагування під час здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Основною метою законопроекту, як це зазначено у Пояснювальній записці до нього, є захист суб'єктів господарювання від необгрунтованого створення перешкод їх законній господарській діяльності контролюючими органами шляхом надання таким суб'єктам необхідного для ефективного захисту їх прав обсягу повноважень, та усунення недоліків механізму застосування заходів реагування. Для досягнення вказаної мети проектом пропонується внести зміни до статей 47, 106, 1836 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ) та до частини п'ятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Головне науково-експертне управління проаналізувавши законопроект, вважає за необхідне відзначити наступне.

Щодо змін до КАСУ

1. У законопроекті пропонується внести зміни до частини першої статті 47 КАСУ, доповнивши перелік осіб, які беруть участь у справі, крім сторін, третіх осіб, представників сторін та третіх осіб, й іншими особами, прав, свобод, інтересів чи обов'язків яких стосується адміністративний позов.

На думку Головного управління викладення частини першої статті 47 КАСУ в такій редакції є некоректним з огляду на те, що класифікація осіб, які беруть участь у справі, проведена з метою визначити (в інших статтях КАСУ) роль кожної категорії цих осіб в адміністративному процесі та коло їхніх процесуальних прав і обов'язків. При цьому особи, які беруть участь у справі, - це учасники адміністративного процесу, які здійснюють свої процесуальні права та виконують обов'язки в адміністративному процесі для того, щоб добитися певного правового результату, у якому вони заінтересовані. За спрямуванням інтересу осіб, які беруть участь у справі, умовно можна поділити на тих, які мають матеріально-правову заінтересованість у результатах вирішення справи (сторони і треті особи), і тих, що мають процесуально-правову заінтересованість (представники сторін і третіх осіб). Судове рішення у справі стосуватиметься прав і обов'язків сторін та третіх осіб.

У свою чергу, "інші особи, прав, свобод, інтересів чи обов'язків яких стосується адміністративний позов", є окремою категорією, щодо якої (на відміну від визначених у чинній редакції частини першої статті 47 КАСУ осіб, які беруть участь у справі) нормами КАСУ не визначені права та обов'язки, а також спрямування інтересу таких осіб. До того ж якщо позов зачіпає інтереси цих осіб, то незрозуміло, чому вони не можуть бути залучені до справи в якості "третьої особи".

2. У чинній редакції частини другої статті 1836 КАСУ строк подання позову пов'язується з днем видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування, обгрунтованість яких підлягає підтвердженню судом. У законопроекті пропонується доповнити частину другу статті 1836 КАСУ, пов'язавши строк подання позову не тільки з днем видання (прийняття) вищезазначеного розпорядчого документа, а й з отриманням у встановленому порядку повідомлення про вручення копії позовної заяви та доданих до неї документів особі (особам), прав, інтересів чи обов'язків якої (яких) стосується адміністративний позов.

На наш погляд, запропонована редакція статті є досить сумнівною, адже з неї випливає, що копія позовної заяви та доданих до неї документів має бути надіслана особі (особам), прав, інтересів чи обов'язків якої (яких) стосується адміністративний позов, ще до подання такого позову до адміністративного суду, що виглядає алогічним.

Опрос