Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения предоставления налоговых льгот общественным организациям инвалидов, их предприятиям, учреждениям и организациям

Заключение к проекту закона Украины от 25.04.2013 № 2926
Дата рассмотрения: 27.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впорядкування надання податкових пільг громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам, установам та організаціям"

У законопроекті пропонується пункт 189.4 статті 189 Податкового кодексу України доповнити новим абзацом, визначивши, що "базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, постачальником яких виступають підприємства та організації громадських організації інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків сум загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва, та за умови, що загальна кількість працюючих на таких підприємствах інвалідів складає не менше 50 чоловік, є торгова націнка, встановлена покупцем таких товарів".

У Пояснювальній записці до законопроекту його прийняття обґрунтовується необхідністю "вдосконалення надання пільг зі сплати податку на додану вартість для підприємств громадських організацій інвалідів, створення закінченого циклу зі сплати цього податку за нульовою ставкою".

Згідно з чинами вимогами пункту 8 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість. У той же час споживачам, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, фінансово невигідно закуповувати такі товари або послуги у підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Адже згідно з вимогами Податкового кодексу України у них не відбувається формування податкового кредиту з податку на додану вартість щодо таких товарів та послуг і, відповідно, це призводить до подорожчання вже їх продукції або послуг. Як наслідок, продукція та послуги підприємств та організацій громадських організацій інвалідів стають неконкурентоспроможними на відповідному ринку.

Головне управління, погоджуючись з недосконалістю чинного порядку надання пільг зі сплати податку на додану вартість для підприємств громадських організацій інвалідів, у той же час вважає доцільним зауважити наступне.

Реалізація пропозицій законопроекту у запропонованому вигляді не дозволить реалізувати поставлену законопроектом мету. Адже оподаткування за нульовою ставкою податку на додану вартість тільки торгової націнки, як це пропонується в проекті, а не всієї вартості товару або послуг, які постачаються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, як це передбачено чинами вимогами пункту 8 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, також не передбачає формування податкового кредиту з податку на додану вартість щодо таких товарів та послуг у їх покупця.

Пропонуємо у формулюванні "є торгова націнка, встановлена покупцем таких товарів" вилучити слова "встановлена покупцем таких товарів". Адже відповідно до вимог ч. 1 статті 10 Закону України "Про ціни та ціноутворення" суб'єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують вільні ціни та державні регульовані ціни. Водночас вільні ціни встановлюються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін. Крім того, пунктом 12 частини першої статті 1 цього ж Закону визначено, що "торговельна надбавка (націнка) - сума витрат суб'єкта господарювання, що пов'язані з обігом товару та здійснюються в процесі його продажу (реалізації) у роздрібній торгівлі, та прибутку. Гранична торговельна надбавка (націнка) є її максимально допустимим рівнем, який повинен враховуватися суб'єктом господарювання під час реалізації товару в роздрібній торгівлі".

Опрос