Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об образовании относительно организации инклюзивного обучения

Заключение к проекту закона Украины от 18.04.2013 № 2878
Дата рассмотрения: 06.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання" (реєстр. N 2878 від 18.04.2013 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України "Про дошкільну освіту" та "Про загальну середню освіту" пропонується передбачити можливість врахування у всіх типах дошкільних навчальних закладах особливостей задоволення освітніх потреб кожної дитини, в тому числі з інвалідністю, запровадити часткове або повне утримання за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги, а також забезпечити безоплатним гарячим харчуванням у загальноосвітньому навчальному закладі дітей, які потребують соціальної допомоги і навчаються в спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Головне науково-експертне управління в цілому підтримує ідею щодо вдосконалення інклюзивного навчання як складової успішної соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями, враховуючи той факт, що Україна, ратифікувавши 16 грудня 2009 року Конвенцію про права інвалідів, взяла на себе зобов'язання забезпечити "інклюзивну освіту на всіх рівнях" (стаття 24).

Разом з тим щодо поданого законопроекту Головне управління висловлює такі зауваження і пропозиції.

1. У законопроекті пропонується частину третю статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" доповнити абзацом четвертим, згідно з яким "для всіх типів дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні кожної дитини, в тому числі дітей з інвалідністю, та, відповідно, впроваджуються принципи інклюзивного навчання", що, на думку Головного управління, не узгоджується з призначенням статті 12 цього Закону, яка визначає типи дошкільних навчальних закладів. При цьому слід звернути увагу на те, що законопроект не містить ні визначення принципів інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах, ні механізму їх реалізації у сфері дошкільної освіти. До того ж, редакція запропонованих змін виглядає не зовсім вдалою.

Зважаючи на зміст цитованого доповнення до частини третьої статті 12, вважаємо, що ця пропозиція логічніше виглядала б у вигляді змін до статті 14, якою визначається порядок комплектування груп дошкільного навчального закладу.

Некоректним виглядає формулювання "до частини третьої статті 12 додати частину четверту такого змісту", оскільки у законопроекті насправді йдеться про доповнення частини третьої цієї статті новим абзацом.

2. У проекті Закону пропонується внести зміни до частини третьої статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно до яких загальноосвітні навчальні заклади можуть створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, "в тому числі з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги". Однак запропоноване доповнення не вписується у зміст цієї статті, якою визначаються типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти. За своїм змістом вищезазначені зміни більшою мірою належать до статті 21, якою регулюються питання соціального захисту учнів (вихованців).

При цьому законопроект не містить відповіді на запитання, які саме діти потребують соціальної допомоги, - малозабезпечені, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-біженці чи інші. До того ж, Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам гарантується право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.

Змінами до частини третьої статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" передбачена можливість "часткового або повного утримання за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги". Проте, в яких випадках забезпечується часткове, а в яких повне утримання цієї категорії учнів за рахунок держави, із змісту законопроекту незрозуміло.

Опрос