Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" (относительно факторинга)

Заключение к проекту закона Украины от 18.07.2013 № 2606а
Дата рассмотрения: 29.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

У законопроекті пропонується визначити, що виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню не тільки на їх валютні рахунки, як це передбачено чинною нормою ч. 1 статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", але й на рахунки уповноважених банків, що здійснюють міжнародні операції факторингу, у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці до нього, є надання можливості "вітчизняному експортеру відступити борг нерезидента перед ним вітчизняній фінансовій установі, яка у подальшому буде вживати заходів з погашення боргу нерезидента через банки-партнери у відповідній країні", що "дозволить захистити вітчизняних експортерів, збільшити обсяги повернення валютної виручки в Україну та наблизити питання повернення боргів до загальноєвропейської практики".

Головне управління, погоджуючись у цілому з суб'єктом права законодавчої ініціативи щодо необхідності законодавчого врегулювання порушеної у законопроекті проблеми, у той же час вважає, що практична реалізація законодавчої пропозиції у запропонованому вигляді також не дозволить її вирішити.

Насамперед слід відзначити, що пропозиція надати резидентам право зараховувати валютну виручку на рахунки уповноважених банків, що здійснюють міжнародні операції факторингу, може призвести до заморожування валютної виручки експортерів або тривалої затримки цих коштів на зарубіжних рахунках, що є недостатньо виправданим для сучасного стану економіки України. Недостатнє надходження конвертованої валюти на валютний ринок країни (а оскільки гривня не належить до міжнародної конвертованої валюти і на неї відсутній попит за кордоном, то вона продається за іноземну валюту тільки усередині країни) навіть при позитивному торговому і платіжному балансі може призвести до браку конвертованої валюти (доларів США, євро тощо), що може спричинити падіння курсу гривні по відношенню до долара і євро. Така ситуація потребуватиме пошуку інших механізмів для підтримки рівноваги на валютному ринку, забезпечення стабільності національної валюти і формування валютних резервів, що на сьогодні є достатньо проблемним.

Звертаємо також увагу на те, що Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" містить вимоги виключно до резидентів щодо порядку, строків та умов зарахування їх валютної виручки, а також встановлює відповідальність резидентів за порушення цього порядку. У той же час у законопроекті не визначається відповідний порядок повернення валютної виручки "уповноваженим банком", зокрема: термін повернення валютної виручки; порядок зарахування валютної виручки на відповідні рахунки; механізм взаєморозрахунків між банком та резидентом; не встановлюється відповідальність такого банку за додержання терміну повернення валютної виручки. Відсутність чітко визначеного порядку повернення валютної виручки "уповноваженим банком" створить умови для неповернення валютної виручки в країну.

Крім того, слід зауважити, що чинна редакція статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" допускає можливість продовження термінів зарахування валютної виручки центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики у разі виконання резидентами операцій за договорами виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення. У той же час Пояснювальна записка до законопроекту не містить пояснень щодо неефективної дії зазначеної законодавчої норми.

Опрос