Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об управлении объектами государственной собственности" относительно уплаты в государственный бюджет части прибыли предприятиями государственного сектора экономики

Заключение к проекту закона Украины от 03.07.2013 № 2495а
Дата рассмотрения: 05.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо сплати до державного бюджету частини прибутку підприємствами державного сектору економіки"

У законопроекті пропонується абзац перший ч. 1 ст. 111 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" викласти в новій редакції, згідно з якою "державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України частину чистого прибутку (доходу), що складається із сукупного доходу, відображеного у Звіті про фінансові результати та залишку амортизаційних відрахувань станом на перше число звітного року з урахуванням зменшення такого залишку на нараховану суму амортизаційних відрахувань необоротних активів попереднього року". За чинною редакцією цього положення відповідні державні унітарні підприємства та їх об'єднання "зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,".

У Пояснювальній записці до законопроекту необхідність його прийняття обґрунтовується тим, що "з 2013 року Міністерством фінансів України змінено окремі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку щодо визначення фінансового результату (сукупного доходу) суб'єктів господарювання" і "таким чином, виникла необхідність в узгодженні норм законодавства щодо порядку обрахунку державними підприємствами суми відрахування до Державного бюджету. Крім того зміни в обліковій політиці окремих підприємств державного сектору економіки призводить до економічно невмотивованого зменшення відрахувань до Державного бюджету".

Головне управління з приводу пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. Вважаємо некоректним положення законопроекту, згідно з яким державні унітарні підприємства та їх об'єднання "зобов'язані спрямувати до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України частину чистого прибутку (доходу), що складається із сукупного доходу, відображеного у Звіті про фінансові результати,". Річ у тому, що згідно з правилами законодавчої техніки законодавча норма повинна містити або чіткий та однозначний порядок визначення всіх елементів такого розрахунку, або містити загальноприйняте у законодавчій практиці застереження, за яким розрахунок частини чистого прибутку здійснюється "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України". У законопроекті ж фактично пропонується визначити зміст відповідного порядку, який, у свою чергу, має визначатися Кабінетом Міністрів України, з чим навряд чи можна погодитися, оскільки відповідний порядок, як зазначалося вище, має визначатися або в законі, або Кабінетом Міністрів України.

2. У Пояснювальній записці до законопроекту відсутні обґрунтування щодо доцільності перерахування державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до Державного бюджету України не тільки частини чистого прибутку, але й певної частини амортизаційних відрахувань. Прийняття такого рішення призведе до зменшення амортизаційного фонду, який спрямовується на оновлення основних фондів таких підприємств.

Крім того, запропоноване у проекті визначення - "залишку амортизаційних відрахувань станом на перше число звітного року з урахуванням зменшення такого залишку на нараховану суму амортизаційних відрахувань необоротних активів попереднього року", не відповідає принципу юридичної визначеності, ясності і недвозначності правових норм, адже не виключає необмеженості його трактування у правозастосовній практиці.

Опрос