Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об общественном контроле за использованием и охраной земель

Заключение к проекту закона Украины от 03.07.2013 № 2484а
Дата рассмотрения: 14.11.2013 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про громадський контроль за використанням та охороною земель" (реєстр. N 2484а від 03.07.2013 р.)

Законопроект, відповідно до його преамбули, спрямований на визначення правових, організаційних, економічних та соціальних основ здійснення громадського контролю за землекористуванням в Україні. У ньому, зокрема, визначаються основні завдання, принципи та суб'єкти здійснення громадського контролю у сфері використання та охорони земель, повноваження об'єднань громадян, права та обов'язки громадських інспекторів у відповідній сфері, питання організації і порядку здійснення громадського контролю та громадської експертизи документації із землеустрою та містобудівної документації тощо. Необхідність розробки цього проекту мотивується у Пояснювальній записці до нього тим, що громадський контроль залишається поза правовим регулюванням, не затверджено Положення про громадських інспекторів із контролю, що передбачено статтею 190 Земельного кодексу України.

Проаналізувавши законопроект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього наступні зауваження.

1. Вдосконалення правового регулювання у даній сфері суспільних відносин потребує насамперед врахування ключових, базових положень законодавства, яке регулює участь громадськості у контролі за додержанням вимог щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів, включаючи землю. Такі положення, зокрема, містяться у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища", який визначає основний зміст громадського управління у відповідній сфері, сферу та умови здійснення громадського контролю. Відповідно до частини 4 ст. 16 цього Закону "громадські організації можуть брати участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України". Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища визначені у ст. 21 цього Закону (участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища; утворення громадських фондів охорони природи; участь у проведенні центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів; проведення громадської екологічної експертизи та ін.

Окремо у цьому Законі визначаються засади організації громадського контролю, який, зокрема, має здійснюватися громадськими інспекторами. Відповідно до ч. 1 ст. 36 цього Закону громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля згідно з Положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Отже, на відміну від громадського управління, яке здійснюється широким колом суб'єктів, громадський контроль доручається громадським інспекторам,

Зазначений підхід до визначення громадського контролю знайшов відображення не тільки у чинній редакції ст. 190 Земельного кодексу України, а й в інших природоресурсних законах та кодексах (ст. 58 Закону України "Про тваринний світ", ст. 20 Водного кодексу України, ст. 95 Лісового кодексу України), що важливо враховувати при вирішенні питань удосконалення суб'єктного складу громадського контролю та його змісту. Між тим у проекті. до суб'єктів громадського контролю віднесено як громадських інспекторів, так і "громадські та інші некомерційні об'єднання".

2. За проектом зміст контролю не обмежується лише інспекційною діяльністю, а включає також такі форми, як перевірка додержання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог земельного законодавства щодо гарантування права на землю юридичних осіб та громадян; організація громадських обговорень стану ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, функціонування ринку земель; організація проведення громадської експертизи містобудівної та землевпорядної документації; участь у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем, рекультивованих земель тощо (статті 5, 9 проекту). Вважаємо, що якщо є потреба у відповідному вдосконаленні, то це не повинно обмежуватися фрагментарними змінами лише у Земельному кодексі України, а має здійснюватися системно, стосовно всіх законодавчих актів, що визначають засади організації громадського контролю у відповідній сфері, починаючи з Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Адже організаційні та правові засади громадського контролю мають бути єдиними незалежно від того, в якій сфері природокористування він здійснюється.

Опрос