Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения единства судебной практики

Заключение к проекту закона Украины от 06.02.2013 № 2203
Дата рассмотрения: 12.03.2014 Карта проходжения проекта

Висновок відповідального комітету

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя розглянув на своєму засіданні 12 березня 2014 року (Протокол N 21) проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення єдності судової практики" (реєстр. N 2203-1), поданий народними депутатами України Кошулинським Р. В., Романюком Р. С., Чернегою Р. Т.; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення єдності судової практики" (реєстр. N 2203) (доопрацьований), поданий народними депутатами України Одарченком Ю. В., Чорноволенком О. В.; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України" (реєстр. N 3356), поданий народними депутатами України Пилипенком В. П., Ківаловим С. В., Писаренком В. В.; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України" (реєстр. N 3356-1), поданий народним депутатом України Махніцьким О. І.; "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції" (реєстр. N 3356-2), поданий народними депутатами України Кличком В. В., Агафоновою Н. В. та зазначає про таке.

Всі п'ять законопроектів мають на меті вдосконалення окремих положень, що регламентують правовий статус та організацію роботи Верховного Суду України і є альтернативними між собою.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України" (реєстр. N 3356) пропонується внести зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, запропонованими змінами пропонується визначити, що: 1) висновки, які викладені у судових рішеннях ВСУ, визнаються обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та для всіх судів загальної юрисдикції, які зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із відповідними висновками; 2) ВСУ наділяється повноваженнями: переглядати справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції норми процесуального права, пов'язаної з визначенням порядку судочинства, в якому належить здійснювати розгляд справи; переглядати справи з підстав невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або висновку, викладеному в судовому рішенні ВСУ; здійснювати ведення та аналіз судової статистики, узагальнення судової практики, а також спільно із вищими спеціалізованими судами вивчати у судах нижчого рівня практику застосування норм законодавства України; 3) запроваджується механізм розгляду справ ВСУ за запитами судів загальної юрисдикції про надання висновків щодо правильного застосування судами загальної юрисдикції норм законодавства України; 4) запроваджується механізм оскарження рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій у разі їх невідповідності висновку, викладеному в постанові (ухвалі) ВСУ, а також перегляду судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами з підстави його невідповідності висновку, викладеному в постанові (ухвалі) ВСУ, яка прийнята після набрання законної сили відповідним судовим рішенням тощо.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України" (реєстр. N 3356-1), було підготовлено на основі проекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України" (реєстр. N 3356). При цьому, у законопроекті, що розглядається запропоновано: 1) надати право на оскарження ухвали суду касаційної інстанції про відмову у допуску до ВСУ заяви про перегляд судових рішень судів нижчих інстанцій, закріпивши при цьому можливість подання зазначеної скарги безпосередньо до ВСУ; 2) не надавати суду касаційної інстанції повноваження вирішувати питання допуску запиту голови апеляційного суду до Верховного Суду України, хоча й передбачити процедуру подання відповідного запиту через суд касаційної інстанції.

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції" (реєстр. N 3356-2) пропонується внести до законів України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", а також Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Кримінального процесуального кодексу України низку змін, відповідно до яких: 1) кількісний склад суду збільшується з сорока восьми до сімдесяти двох суддів у зв'язку з розширенням повноважень Верховного Суду України; 2) скасовується положення щодо процедури допуску вищими спеціалізованими судами справ до провадження ВСУ. Як наслідок, відповідні заяви про перегляд судових рішень пропонується подавати безпосередньо до ВСУ; 3) ВСУ наділяється повноваженнями: переглядати справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції норми процесуального права; переглядати справи з підстав невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції рішенню Конституційного Суду України або правовій позиції чи роз'ясненню, викладених в судовому рішенні Верховного Суду України; розв'язувати питання про належну юрисдикцію для розгляду справи у випадках, визначених процесуальним законом; переглядати справи в апеляційному порядку у випадках, встановлених процесуальним законом тощо; 4) скасовується обмеження строку на звернення до Верховного Суду України із заявою про перегляд судового рішення національного суду у зв'язку з встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом тощо.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення єдності судової практики (реєстр. N 2203 від 06.02.2013 р.) (доопрацьований) передбачає внесення змін до процесуальних кодексів України та Закону України "Про судоустрій та статус суддів". Основною зміною, що пропонується законопроектом - є новий порядок перегляду Верховним Судом України рішень судів відповідної юрисдикції.

Опрос