Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в некоторые законодательные акты относительно запрещения проявлений сексизма в рекламе

Заключение к проекту закона Украины от 16.05.2013 № 2028а
Дата рассмотрения: 27.01.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму у рекламі" (реєстраційний N 2028а від 16.05.2013 р.)

У законопроекті шляхом змін до законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та "Про рекламу", пропонується заборонити вміщувати у рекламі твердження, що містять прояви сексизму, який визначається як "один із видів дискримінації за ознакою статі, виражений у поширенні ідей, що ґрунтуються на твердженні про неповноцінність, перевагу однієї статі над іншою, недооцінці або упередженні щодо представників тієї чи іншої статі в цілому або стереотипізації суджень стосовно представників тієї чи іншої статі" (підп. 1 п. 1 проекту).

Як зазначається у Пояснювальній записці, "метою прийняття законопроекту є законодавче врегулювання заборони реклами, яка вміщує твердження неповноцінності, перевагу однієї статі над іншою, підбурює до гендерної ненависті або насильства і обмови особи або групи осіб за ознакою статі".

За результатами розгляду законопроекту Головне науково-експертне управління вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

На думку управління, порушені у законопроекті питання достатньою мірою врегульовані чинним законодавством України. Зокрема, відповідно до статті 24 Конституції України (норми якої є нормами прямої дії) "громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям". Така ж позиція знайшла відображення у мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України від 12.04.2012 р. N 9-рп/2012, відповідно до якого "гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матеріального, так і процесуального характеру для реалізації однакових за змістом та обсягом прав і свобод".

Крім того, заборона вміщувати у рекламі твердження, які є дискримінаційними за ознаками статі, вже передбачена у положенні абз. 2 частини першої статті 8 Закону України "Про рекламу".

Опрос