Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принятии Поправки к Конвенции об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер

Заключение к проекту закона Украины от 06.10.2014 № 103
Дата рассмотрения: 15.10.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про прийняття Поправки до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер" (реєстр N 103 від 06.10. 2014 р.)

У законопроекті пропонується прийняти Поправку до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, ухвалену на 3-й сесії Наради Сторін 28 листопада 2003 року в м. Мадриді. У Поправці передбачено внесення змін до статей 25 і 26 Конвенції щодо надання державам - членам ООН, розташованим поза межами регіону Європейської економічної комісії, можливості приєднання до цієї Конвенції за умови одержання відповідної згоди Наради Сторін.

Прийняття Поправки надасть можливість державам, які знаходяться за межами регіону Європейської економічної комісії ООН, стати Сторонами Конвенції, що вже передбачено в інших природоохоронних конвенціях ЄЕК ООН (наприклад, у Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля та ін.). Україна є Стороною вказаної Конвенції (Закон України "Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер" від 1 липня 1999 року).

Необхідність прийняття Поправки, яка сприятиме подальшому розширенню міжнародного співробітництва у сфері охорони транскордонних водотоків та міжнародних озер, посиленню міжнародної безпеки та сталому управлінню водними ресурсами, випливає з приписів статті 2 Додатка до цього міжнародного документу та обумовлена вимогами статті 13 Закону України "Про міжнародні договори України", у зв'язку з чим Головне управління підтримує прийняття поданого проекту.

Опрос