Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности"

Заключение к проекту закона Украины от 27.12.2011 № 9654
Дата рассмотрения: 10.01.2012 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (реєстр. N 9654 від 27.12.2011 р., внесений Кабінетом Міністрів України)

У проекті пропонується викласти у новій редакції Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з метою вдосконалення системи ліцензування господарської діяльності для спрощення започаткування та ведення бізнесу, зокрема, шляхом законодавчого закріплення критеріїв введення ліцензування видів господарської діяльності, скорочення строків одержання ліцензій шляхом децентралізації функцій органів ліцензування, спрощення порядку видачі копії ліцензії, уніфікації принципів та процедур одержання ліцензій та їх копій. На думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, це забезпечить спрощення започаткування та ведення бізнесу у видах господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Розглянувши зазначену законодавчу пропозицію, вважаємо за необхідне висловити щодо її змісту наступні зауваження і пропозиції.

1. Головне управління підтримує необхідність вдосконалення законодавчого порядку ліцензування господарської діяльності. Разом з тим обраний для цього суб'єктом права законодавчої ініціативи шлях вдосконалення законодавства у цій сфері, на нашу думку, не є оптимальним. Річ у тому, що прийняття закону у новій редакції пов'язується з кардинальними та масштабними змінами у правовому регулюванні відповідних суспільних відносин. Зокрема, у п. 2 розділу III Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів законів та дотримання вимог нормопроектної техніки, схвалених постановою N 41 колегії Міністерства юстиції України від 21 листопада 2000 р., визначено, що закон доцільно викласти у новій редакції у разі внесення до нього змін, що за обсягом охоплюють більшу частину тексту або істотно впливають на його зміст. Проте поданий проект не відповідає цим вимогам, оскільки він практично не містить норм, які істотно змінюють регулювання відносин у сфері ліцензування (якими, наприклад, могло би стати запровадження електронної форми подачі документів щодо ліцензування або їх подача через "єдине вікно" з іншими дозвільними документами), адже переважна більшість його норм є дублюванням відповідних положень чинної редакції Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з певними редакційними змінами та уточненнями.

Наприклад, у ст. 1 проекту з 19 визначень змісту термінів, які використовуються у цьому законі, зміст 3 визначень ("плата за ліцензію", "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов", "торгівля") повторює відповідні визначення, що містяться у ст. 1 чинної редакції Закону. Зміст 6 інших ("анулювання ліцензії", "ліцензіат", "ліцензія", "ліцензійні умови", "повторне порушення", "розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування") представляє собою незначні редакційні зміни у викладенні змісту цих же термінів у ст. 1 чинної редакції Закону. Наприклад, зміни у змісті поняття "розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування" полягають у перестановці всередині цього терміну слів "в установлені строки"; зміни у змісті терміну "повторне порушення" - у вилученні з нього слова "певних"; зміни у змісті термінів "анулювання ліцензії" та "ліцензіат" пов'язані з заміною у проекті терміну "господарська діяльність" на термін "ліцензований вид діяльності". Зміст ще 5 термінів також пов'язаний з уточненням змісту відповідних термінів чинної редакції Закону. Щодо 5 нових термінів, то один з них - "ліцензований вид діяльності" - запроваджується для заміни терміну "господарська діяльність", в чому немає особливої необхідності. Згадана термінологічна заміна до того ж не є послідовною, оскільки у змісті терміну "ліцензія" слова "господарська діяльність" залишаються. Стосовно інших зазначимо, що зміст двох з них ("заявник" та "додаток до ліцензії") є загальновідомим і не потребує свого законодавчого закріплення. Причому термін "додаток до ліцензії" у подальшому в проекті не використовується.

Майже повністю збігаються за змістом частина 1 ст. 2 проекту з частиною 1 ст. 2 чинної редакції Закону, частина 4 ст. 2 проекту - з частиною 2 ст. 2 чинної редакції; частини 3 та 4 ст. 3 проекту - з частинами 2 та 3 ст. 3 чинної редакції Закону; частина 1 та п. 5 частини 2 ст. 4 проекту - з частинами 1 та 3 ст. 4 Закону; зміст частин 4 - 8, 10 ст. 11 проекту - з частинами 3 - 7 та 9 ст. 12 чинної редакції Закону; зміст частин 1 та 3 ст. 12 проекту - з частинами 1 та 3 ст. 13 чинної редакції Закону; зміст частин 3, 14 та 16 ст. 13 проекту - з частинами 2, 12 та 14 ст. 14 чинної редакції Закону; зміст частини 2 ст. 16 проекту - з частинами 2 та 3 ст. 17 чинної редакції Закону; зміст ст. 17 проекту - з змістом ст. 18 чинної редакції Закону; зміст ст. 23 проекту - з змістом ст. 23 чинної редакції Закону тощо.

Не міститься у проекті суттєвих змін у визначенні основних принципів державної політики у сфері ліцензування (частина 1 ст. 3); повноважень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (частина 1 ст. 5) та органу ліцензування (частина 1 ст. 6); підстав переоформлення ліцензії (частина 1 ст. 15); відповідальності за порушення норм цього Закону (ст. 22) тощо.

Практично без змін залишилися і структура Закону. Із його чинної редакції виключається стаття "Експертно-апеляційна рада" (ст. 7) та додається стаття "Ліцензійні реєстри" (ст. 20 проекту). При цьому варто звернути увагу на те, що положення частин 7 - 11 ст. 21 чинної редакції Закону, в якій регулюються питання ліцензійних реєстрів, регулює його більш докладно, ніж ст. 20 проекту. Зокрема, чинною редакцією Закону передбачена відкритість інформації, що міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах.

Опрос