Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в ст. 46 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" (относительно обеспечения прозрачности работы местных советов)

Заключение к проекту закона Украины от 16.12.2011 № 9599
Дата рассмотрения: 13.02.2012 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо забезпечення прозорості роботи місцевих рад) (реєстр. N 9599 від 15.12.2011 р.)

У законопроекті пропонується викласти частину 16 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) у новій редакції. Суть запропонованих змін зводиться до деталізації принципу гласності у діяльності місцевих рад. Зокрема, пропонується встановити, що засідання місцевих рад проводяться виключно у відкритому режимі, а проведення закритих засідань місцевих рад (крім випадків розгляду питань, інформація з яких становить державну таємницю або таємницю слідства) не допускається; депутати місцевих рад, представники засобів масової інформації та громадяни мають право бути присутніми на засіданнях місцевої ради; право будь-кого бути присутнім на засіданні місцевої ради є непорушним і не вимагає будь-яких дозволяв чи акредитацій.

Головне управління у цілому підтримує сформульоване у пояснювальній записці до проекту прагнення ініціатора законопроекту "не допустити загрозу приховування від громадськості незаконних рішень органів місцевого самоврядування", "посилити громадський контроль за діяльністю депутатів місцевих рад та сільськими, селищними, міськими головами" (п. 2 пояснювальної записки). Проте за результатами аналізу поданого законопроекту вважаємо, що досягнути поставленої мети у запропонований у ньому спосіб неможливо з огляду на наступне.

1. Викликає сумніви сформульоване у запропонованій редакції абз. 3 ч. 16 ст. 46 Закону "право будь-кого бути присутнім на засіданні місцевої ради при розгляді відкритих питань", яке "є невідчужуваним і не вимагає отримання будь-яких дозволів чи акредитації".

По-перше, наведене формулювання не узгоджується із приписом абз. 2 ч. 16 ст. 46 (в редакції законопроекту), в якому мова йде про "право вільно та безперешкодно бути присутніми на засіданнях місцевих рад", у тому числі безпосередньо в приміщенні, де проводяться такі засідання, вичерпного кола суб'єктів, а саме: депутатів місцевих рад, представників засобів масової інформації та громадян. Крім того, не враховується те, що бути присутнім на пленарних засіданнях ради (а також засіданнях постійної комісії, інших органів ради, до складу яких входить депутат) є не тільки правом, а й обов'язком депутата місцевої ради (ч. 3 ст. 20 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад").

По-друге, не може бути підтримане наведене у абз. 3 ч. 16 ст. 46 Закону формулювання права як абсолютного, невідчужуваного права будь-яких осіб, що не передбачає жодних підстав його обмеження шляхом встановлення відповідних законодавчих приписів, встановлення певних винятків із цього правила, наприклад, щодо недієздатних осіб, неповнолітніх тощо. Крім того, проектом не пропонується передбачити, що місцева рада може прийняти рішення про позбавлення права бути присутніми на її засіданні осіб, які протиправно перешкоджають його проведенню, не дотримуються встановлених правил внутрішнього розпорядку, хоча відповідні ситуації цілком ймовірні з огляду на закладений проектом механізм реалізації відповідного права. На нашу думку, приписи Закону з питань гласності під час засідань місцевих рад повинні враховувати необхідність належного балансу між дотриманням принципу гласності та забезпеченням безперешкодної та ефективної діяльності місцевої ради.

Окрім цього, у положеннях законопроекту не враховується та надзвичайно важлива обставина, що місцеві ради не мають у своєму розпорядженні приміщень, які могли б вмістити будь-яку кількість тих, хто бажає бути присутніми на їх засіданнях. Однак ця обставина не повинна ігноруватись. Адже якщо бажання бути присутніми на засіданні ради виявлять більше осіб, ніж може бути розміщено у відповідному приміщенні, то запропоновані у проекті положення буде неможливо виконати, а закон не повинен вимагати неможливого (lex non cogit ad impossibilia).

По-третє, пропоновані до ч. 16 ст. 46 Закону зміни не зовсім узгоджуються з передбаченою чинним Законом України "Про інформацію" можливістю суб'єкта владних повноважень (до яких належить і орган місцевого самоврядування) здійснювати акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації з метою створення сприятливих умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності (ст. 26).

Опрос