Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пользования недрами

Заключение к проекту закона Украины от 19.12.2011 № 9539-1
Дата рассмотрения: 08.02.2012 Карта проходжения проекта

Висновок відповідального комітету

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо користування надрами (реєстр. N 9539-1), поданий народним депутатом України Харлімом В. М.

Метою законопроекту за задумом автора є перетворення права користування надрами на оборотоздатний інструмент, використання якого дозволить залучити додаткові інвестиції в надровидобувну галузь національної економіки. Фактично запропонованими змінами до Кодексу України про надра, Земельного кодексу України, законів України "Про оренду землі", "Про нафту і газ", "Про іпотеку", "Про газ (метан) вугільних родовищ", а також до Гірничого закону України передбачається запровадження угоди про умови користування надрами, невід'ємною частиною якої є спеціальний дозвіл на користування надрами, яка має укладатися між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і власником спеціального дозволу на користування надрами, і яка міститиме положення про технічні, технологічні, організаційні, фінансові та інші зобов'язання сторін, а також "можливість відчуження права на користування надрами іншій особі".

На практиці додатково до спеціального дозволу на користування надрами буде запроваджено зазначену угоду, що є ускладненням існуючої процедури, фактичним дублюванням документів про надання земельних ділянок для потреб надрокористування відповідно до земельного законодавства та гірничого відводу, порядок надання якого встановлюється Кабінетом Міністрів України. Відповідні вимоги встановлюються статтею 17 та частиною 1 статті 18 Кодексу України про надра, зміни до яких вносити не передбачається. Крім того, загальні формулювання щодо змісту угоди, наведені у законопроекті, не розкривають суті зобов'язань сторін за нею, що призведе до правової невизначеності та ускладнень у правозастосуванні положень законопроекту.

Слід зазначити, що запропонована редакція статті 16 Кодексу України про надра не містить положень щодо попереднього погодження з відповідною радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для потреб надрокористування. Це не узгоджується з частиною першою статті 13 Конституції України, відповідно до якої від імені Українського народу права власності на землі, її надра здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Відповідно до статті 140 Основного Закону місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Ці органи є повноважними представниками і виразниками інтересів територіальних громад, тобто людей, які проживають на відповідних територіях. Відсторонювати їх від вирішення питань, пов'язаних з наданням надр у користування - значить усувати самих людей від участі в управлінні державними і місцевими справами. При цьому особливо неприйнятним є відсторонення від вирішення цього питання виконавчих комітетів місцевих рад, оскільки йдеться безпосередньо про територію населених пунктів. Фактично від прийняття рішення відсторонюються органи, що відповідають за економічний та соціальний розвиток відповідних територій, їх екологічний стан, на які покладено відповідно до статті 61 Кодексу України про надра, зміни до якої вносити не передбачається, здійснення у межах своєї компетенції державного контролю за використанням та охороною надр.

Положення законопроекту про відчуження права на користування надрами не відповідає статтям 5 Кодексу України про надра та 8-1 Закону України "Про оренду землі", зміни до яких вносити не передбачається. Згідно із зазначеними статтями всі ділянки надр, як ті, що використовуються, так і не залучені до використання, належать до державного фонду надр, тобто є державною власністю. Будь-які операції з ділянками надр неможливо здійснювати окремо від земельної ділянки, де вони знаходиться. При цьому прямо забороняється відчуження права на оренду земельної ділянки державної та комунальної власності. Таке право не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передане у заставу. Відповідні правовідносини мають стосуватися й суб'єктів, які отримали спеціальні дозволи на користування надрами, що є державною власністю. Тобто такі суб'єкти не мають права передавати право на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження, в тому числі вносити його до статутних капіталів суб'єктів господарювання, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку. Більш того, віднесення до предмету іпотеки майнового права на користування надрами, не відповідає правовій природі іпотечних відносин. Відповідно до статті 19 чинного Кодексу України про надра, вони надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Пунктом 5 законопроекту пропонується запровадити перехід права власності на земельну ділянку до особи, яка набула право на користування надрами, що пов'язане з відповідною земельною ділянкою. Згідно із статтею 13 Конституції України Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Стаття 4 чинного Кодексу України про надра підтверджує виключну власність народу України на надра. Тобто законодавство про надра не передбачає право власності особи на ділянку надр, а відповідні угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, будуть недійсними.

Опрос