Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об энергетическом балансе Украины

Заключение к проекту закона Украины от 06.12.2011 № 9538
Дата рассмотрения: 15.02.2012 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про енергетичний баланс України" (реєстр. N 9538 від 06.12.2011)

У законопроекті пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади цілісної системи розробки (формування), моніторингу, економічного аналізу та прогнозування енергетичного балансу України, як основного засобу визначення реального рівня забезпечення економіки країни паливно-енергетичними ресурсами, аналізу їх динаміки, формування і реалізації ефективної державної політики у сфері задоволення потреб національної економіки в паливно-енергетичних ресурсах, захисту національних зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів з урахуванням світових тенденцій розвитку енергетики.

Законопроект, як зазначається у Пояснювальній записці, розроблено в розвиток положень Енергетичної стратегії України до 2030 року щодо зменшення енергоємності ВВП та збільшення рівня енергозабезпеченості країни, Указу Президента України від 27 грудня 2005 р. N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення", де передбачено зокрема розроблення та затвердження нормативно-правових та нормативних актів щодо формування енергетичного балансу держави та порядку створення Державної системи моніторингу показників енергетичного балансу для підвищення рівня енергетичної безпеки.

Головне управління в цілому підтримує ідею систематизації даних про надходження та використання енергетичних ресурсів в країні, прогнозування їх обсягів, що відповідає усталеній практиці європейських держав, загальній спрямованості права ЄС на підвищення енергоефективності, створення системи забезпечення належного рівня енергетичної безпеки. Разом із тим, з приводу внесеного законопроекту вважаємо за доцільне зазначити наступне.

Зауваження загального характеру

1. На сьогодні організаційні та нормативно-правові засади формування енергетичного балансу з урахуванням особливостей держави, а також рекомендацій міжнародних організацій, узгоджені дії органів виконавчої влади у сфері проведення робіт з формування енергетичного балансу визначаються розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 р. N 1058-р "Про схвалення Концепції формування енергетичного балансу" (яку, до речі, як і законопроект, що розглядається, розроблено з метою реалізації положень згадуваного вище Указу Президента України від 27 грудня 2005 р. N 1863 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення"). При цьому значна частина положень законопроекту, що розглядається, дублює положення цієї Концепції (наприклад, в частині визначення основного призначення енергетичного балансу, видів енергетичних балансів, суб'єктів їх формування, завдань проведення моніторингу показників енергетичного балансу тощо).

Слід враховувати також і те, що законопроектом регулювання практично усіх питань організаційного, методико-методологічного та нормативно-правового забезпечення розроблення енергетичного балансу покладається на Кабінет Міністрів України. Так, відповідно до ч. 2 ст. 6 проекту методика складання звітного і прогнозного енергетичного балансів затверджується Кабінетом Міністрів України, згідно з ч. 6 ст. 5 проекту прогнозний енергетичний баланс узгоджується у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до ч. 3 ст. 9 законопроекту проект прогнозного енергетичного балансу України проходить узгодження у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а положеннями п. 1 ч. 1 ст. 4 проекту визначається, що розроблення (формування), моніторинг, економічний аналіз та прогнозування енергетичного балансу України здійснюються на підставі взаємоузгодження відповідних нормативно-правових документів на основі концепції формування енергетичного балансу та схеми енергетичного балансу України, розробленої Міжвідомчою координаційною радою з питань розроблення енергетичного балансу України за участі центральних та місцевих органів виконавчої влади із залученням НАН України та затверджених Кабінетом Міністрів України.

На врегулювання питання розроблення енергетичного балансу, а також інших пов'язаних з ним питань (моніторингу показників балансу, подання відповідної статистичної інформації тощо) на рівні підзаконних нормативно-правових актів спрямоване і розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 р. N 203-р "Про звітний та прогнозний енергетичні баланси", яким, зокрема, дано доручення Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державній службі статистики, Національній комісії регулювання електроенергетики, Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження із залученням Національної академії наук розробити до кінця 2011 року спільні пропозиції щодо методологічного та організаційного забезпечення формування прогнозного енергетичного балансу.

Управління також звертає увагу на те, що на даний час в Україні у тій чи іншій мірі питаннями спостереження за фактичним станом справ в паливно-енергетичному комплексі та житлово-комунальному господарстві України, а також складання балансів паливно-енергетичних ресурсів займаються Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, зокрема, відповідно до Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. N 382/2011, формує прогнозні баланси електроенергії об'єднаної енергетичної системи України, нафти і нафтопродуктів, вугілля й вугільної продукції, погоджує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні, здійснює моніторинг ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і продуктів їх переробки.

Опрос