Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения надлежащего государственного контроля (надзора) за пищевой продукцией)

Заключение к проекту закона Украины от 14.11.2011 № 9454
Дата рассмотрения: 28.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення належного виконання державного контролю (нагляду) за харчовою продукцією" (реєстр. N 9454 від 14.11.2011 р.)

У законопроекті передбачається внесення змін до Законів України: "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про захист прав споживачів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та "Про ветеринарну медицину". Їх суть полягає у розмежуванні функцій між центральними органами виконавчої влади при здійсненні ними державного нагляду (контролю) за харчовою продукцією, узгодженні визначень "стандарт", "технічний регламент", передбачених у відповідних законах, а також уточнюються вимоги до маркування харчових продуктів, інформування про вміст у їх складі ГМО тощо.

Головне управління, проаналізувавши законопроект, вважає за доцільне висловити до нього такі зауваження.

Із статті 1 "Терміни та їх визначення" Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" пропонується вилучити термін "сертифікат придатності для споживання людиною" (пп. 11 п. 2 підрозділу І проекту), а також вилучити із повноважень Санітарної та Ветеринарної служб видачу цього сертифіката (п. 9 статті 6 та п. 8 статті 7 Закону). Ця пропозиція обгрунтовується тим, що цей документ дублює висновок санітарно-епідеміологічної експертизи та ветеринарний сертифікат. Зазначимо, що за змістом Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів" ці документи (сертифікат придатності для споживання людиною, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, ветеринарний сертифікат), зміст яких наведений у статті 1 цього Закону, не можуть замінювати один одного, оскільки існують різні підстави для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи та видачі інших відповідних документів. Крім того, у ч. 1 статті 17 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" передбачено, що продовольча сировина, харчові продукти підлягають обов'язковій сертифікації.

Викликає заперечення заміна у деяких випадках терміна "етикетка" на "маркування" (пп. 6 п. 2 підрозділу I проекту та ін.), оскільки відбувається заміна й відповідних понять, які не є тотожними. Крім того, вираз "інформація, нанесена у маркуванні," є некоректним, оскільки маркування і є нанесенням такої інформації.

Головне управління не погоджується із змістом доповнення до ч. 2 статті 2 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", яким визначається, що "якщо спеціальним законодавством встановлені вимоги до окремих категорій харчових продуктів, які відрізняються від загальних вимог, встановлених цим законом, то застосовуються вимоги спеціального законодавства". Вислів "спеціальне законодавство" є загальним, що може включати до свого складу як закони, що мають вищу юридичну силу, так і інші нормативно-правові акти. Згідно з запропонованою редакцією цієї норми відповідні вимоги до конкретного продукту можуть встановлюватись і в підзаконних актах, що створює передумови для встановлення вимог до окремих категорій харчових продуктів, відмінних від вимог, визначених у базовому Законі "Про безпечність та якість харчових продуктів". У проекті необхідно було б окремо роз'яснити зміст поняття "спеціальне законодавство", оскільки у його тексті, окрім статті 2, є низка положень, що мають регулюватись "спеціальним законодавством" поряд із технічними регламентами та нормативними документами (наприклад, доповнення частиною четвертою статті 38 Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів").

Вважаємо невдалим доповнення статті 3 Закону "Про безпечність та якість харчових продуктів" новим абзацом, який регламентує "запровадження в національне законодавство директив та регламентів Європейського Союзу,". Річ у тому, що законодавство у цій сфері, зокрема Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджена Законом України від 18 березня 2004 року (з подальшими змінами), визначає механізм досягнення Україною відповідності критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Зазначений механізм включає у першу чергу вимоги щодо адаптації законодавства, тобто приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Цей процес передбачає прийняття національних законодавчих актів, що включають вимоги законодавства ЄС, а не автоматичне "запровадження" до законодавства України директив та регламентів ЄС.

Викликають зауваження зміни до статті 4 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" щодо назв центральних органів виконавчої влади, що забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів. Стаття доповнюється власними назвами таких органів (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів), тоді як інші мають загальні назви (наприклад, центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я). У тексті ж Закону чинними залишаються попередні назви органів, щодо назв яких були внесені зміни (наприклад, ч. 2 статті 22; ч. 5 статті 24; ч. 6 статті 26, що стосується центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики). Очевидно, що всі назви відповідних органів у цьому законі мають бути узгоджені між собою та відповідати структурі центральних органів виконавчої влади, сформованої відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Опрос