Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопросов взыскивания сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения

Заключение к проекту закона Украины от 03.11.2011 № 9409
Дата рассмотрения: 11.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"

У законопроекті шляхом внесення змін до Законів України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" пропонується визначити порядок справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

У пояснювальній записці до законопроекту необхідність його прийняття обґрунтовується тим, що своїм Рішенням Конституційний Суд України від 20 травня 2010 року N 14-рп/2010 р. визнав неконституційним окремі положення Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" стосовно надання Кабінету Міністрів України повноваження визначати розмір відрахувань та порядок перерахування коштів збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, ще раз зазначивши, що встановлення порядку сплати, розмірів податків і зборів є виключно прерогативою закону та конституційними повноваженнями Верховної Ради України у сфері оподаткування.

1. Головне управління вважає, що за своєю природою збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження є загальнообов'язковим платежем, порядок справляння якого має визначатися Податковим кодексом України. Це випливає зі змісту вимог підпункту 7.3 статті 7 розділу І цього Кодексу, де встановлено, що "будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства". Крім того, елементи податку (платники, об'єкт оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку), підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом (підпункти 7.1, 7.4 статті 7 ПК).

Крім того, запровадження нового механізму сплати збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, не узгоджується з вимогами пункту 2 підрозділу 10 "Перехідні положення" Податкового кодексу України, відповідно до яких "збори (плата, внески) не встановлені цим Кодексом як загальнодержавні або місцеві, але встановлені законодавчими актами України як обов'язкові платежі до набрання чинності цим Кодексом, справляються за правилами, встановленими цими законодавчими актами України, до набрання чинності законом про адміністративні послуги та іншими законами, що регулюватимуть справляння відповідних зборів (плати, внесків)".

З огляду на зазначене вважаємо, що з Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" взагалі мають бути вилучені норми, які визначають механізм справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, а відповідні зміни доцільно внести до Податкового кодексу України.

2. Згідно з проектом для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, ставка збору встановлюється Верховною Радою України у відсотках до вартості будівництва окремо для кожної установки або об'єкта при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення". У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що згідно зі статтею 2 зазначеного Закону рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону, проект якого подає Кабінет Міністрів України. Причому статтею 4 цього ж Закону визначено зміст проекту закону, який обов'язково має містити відповідну інформацію (місце конкретного майданчика, де планується розміщення установки або об'єкта; кількість реакторів, їх тип та загальна характеристика тощо). Логічно було б доповнити перелік обов'язкових параметрів цього проекту закону вимогами щодо розміру збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок.

Опрос