Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных инициативах

Заключение к проекту закона Украины от 03.11.2011 № 9404
Дата рассмотрения: 13.02.2012 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про місцеві ініціативи" (реєстр. N 9404 від 03.11.2011 р.)

Головним науково-експертним управлінням розглянутий поданий законопроект, у якому пропонується визначити порядок підготовки, внесення та розгляду місцевих ініціатив. Щодо змісту проекту вважаємо за необхідне зазначити наступне.

1. Беручи до уваги необхідність врахування в українському законодавстві новітніх європейських стандартів у сфері так званої "партисипативної демократії" (демократії участі) на місцевому рівні, сформульованих у Додатковому протоколі до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади від 16 листопада 2009 року (ETS N 207), Резолюції Ради Європи 1353 (2003) "Майбутнє демократії: посилення демократичних інститутів", Європейській стратегії щодо інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, схваленій Комітетом міністрів Ради Європи у березні 2008 року, Рекомендації (2009) 2 Комітету міністрів Ради Європи щодо оцінки, аудиту та моніторингу участі та напрямків політики участі на місцевому і регіональному рівні, Рекомендації (2001) 19 Комітету Міністрів Ради Європи щодо участі громадян у публічному житті на місцевому рівні та Резолюції 326 (2011) Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи "Участь громадян на місцевому та регіональному рівні у Європі" Головне управління водночас не підтримує ідею прийняття спеціального Закону "Про місцеві ініціативи", який визначатиме, як це зазначено у преамбулі проекту, "правові засади, організацію, порядок внесення на розгляд та прийняття рішень у порядку місцевої ініціативи з метою забезпечення прав членів територіальних громад вирішувати питання місцевого значення". Річ у тому, що прийняття нового спеціального закону відповідно до усталених норм законодавчої техніки пов'язується із виникненням чи зміною самостійного змістовно та структурно відокремленого масиву суспільних відносин, який не регулюється існуючими законодавчими актами, та/або виникненням потреби у прийнятті великої кількості нових законодавчих норм, які доцільніше об'єднати в одному законодавчому акті замість доповнення ними кількох існуючих законів. Однак, порушені у проекті питання порядку внесення та розгляду місцевих ініціатив об'єктивно не утворюють такого самостійного масиву суспільних відносин.

До того ж законопроект, на думку Головного управління, виглядає вразливим у концептуальному відношенні. Зокрема, є підстави вважати, що він не повною мірою узгоджується з природою місцевого самоврядування, яке має здійснюватися на основі поєднання зовнішнього регулювання у формі законів та саморегулювання, здійснюваного органами місцевого самоврядування шляхом прийняття ними відповідних нормативно-правових актів у межах повноважень визначених Конституцією і законами України.

Той факт, що відповідно до Конституції України (статті 19, 140, 141, 143, 146) місцеве самоврядування здійснюється на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом, зовсім не означає, що закон повинен докладно регулювати всі аспекти його здійснення, що органи місцевого самоврядування не повинні мати права приймати відповідні нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання в межах параметрів, визначених законом, окремих аспектів їх організації та діяльності. Зокрема, за змістом відповідних положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" статутами територіальних громад або відповідними нормативно-правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування визначаються порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання (стаття 8), порядок внесення на розгляд відповідної ради місцевої ініціативи (стаття 9), порядок організації громадських слухань (стаття 13). Сюди ж слід віднести затвердження регламенту ради (стаття 46), положень про постійні комісії ради (стаття 47) та про відділи, управління та інші виконавчі органи ради (стаття 54).

Опрос