Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно совершенствования механизма заключения соглашений о разделе продукции)

Заключение к проекту закона Украины от 28.10.2011 № 9357
Дата рассмотрения: 01.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (щодо вдосконалення механізму укладення угод про розподіл продукції)" (реєстр. N 9357 від 28.10.2011 року, внесений народним депутатом України Ю. В. Каракаєм)

У проекті пропонується вдосконалити механізм укладення угод про розподіл продукції та розширити можливості для розвитку українських пошукових та видобувних компаній, створених за участю держави шляхом використання міжнародної практики щодо угод про розподіл продукції, коли приймаюча країна проводить відкритий конкурс на право укладення таких угод із умовою, що переможець конкурсу здійснює проект в партнерстві із заздалегідь визначеною національною компанією.

Розглянувши проект, вважаємо за доцільне висловити щодо його змісту наступні зауваження та пропозиції.

1. У новому терміні "інвестор", визначенням якого доповнюється ст. 1 цього Закону, пропонується визначити, що таким інвестором визнається "дочірня компанія (підприємство) відповідної державної акціонерної компанії або господарське товариство, створене за її (його) участі". Проте слід звернути увагу на те, що визначення інвестора вже наведено у частині 2 ст. 5 цього Закону, згідно з якою інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України, які мають відповідні матеріально-технологічні та економічні можливості або відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (процедурами) країни інвестора. У зв'язку з цим пропонуємо узгодити ці положення між собою.

Разом з тим зазначимо, що, на нашу думку, інвесторами можуть бути не лише дочірня компанія (підприємство) відповідної державної акціонерної компанії або господарське товариство, створене за її (його) участі, а й сама акціонерна компанія з уточненням того, яким умовам вона має відповідати. Зазначимо також, що такого виду акціонерних товариств, як державні акціонерні товариства, у Законі України "Про акціонерні товариства" не передбачено, а тому юридично коректнішим буде використання іншого терміна - "акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належить державі". Крім цього, на нашу думку, до участі в угоді про розподіл продукції доцільно допускати лише ті господарські товариства, в яких державі належить 100 відсотків статутного капіталу.

2. На нашу думку, виходячи з запропонованих проектом змін до ст. 7 цього Закону, частину 4 ст. 6 Закону краще викласти у такій редакції:

Опрос