Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику

Заключение к проекту закона Украины от 25.10.2011 № 9341
Дата рассмотрения: 01.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку"

У законопроекті з метою створення привабливого інвестиційного клімату пропонується: відмінити оподаткування доходів, які виникають у разі валютних коливань при внесенні інвестицій, виражених в іноземній валюті; скасувати необхідність сплати авансового внеску з податку на прибуток для підприємств, прибуток яких звільнено від оподаткування; надати можливість погашення концесіонерами податкового боргу та перераховування в їх розпорядження сум надміру сплачених та невідшкодованих податків (зборів) підприємств державної чи комунальної власності, переданих у концесію; уточнити положення щодо віднесення концесійних платежів до валових витрат; виключити з об'єкта оподаткування ПДВ орендну (концесійну) плату за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна; стимулювати виробництво та застосування генеруючого обладнання для виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

Головне управління, погоджуючись з більшістю пропозицій проекту, водночас щодо його окремих положень вважає доцільним зауважити наступне.

1. У проекті пропонується доповнити підпункт 153.1.3 пункту 153 статті 153 Податкового кодексу України новим положенням, згідно з яким "визначення курсових різниць за заборгованістю (зобов'язанням), вираженою в іноземній валюті, яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів, здійснюється на суму повного чи часткового погашення заборгованості (зобов'язання) на дату здійснення такого погашення". На наш погляд, у зазначеному визначенні слова "яка буде отримана або сплачена у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів" є зайвими, оскільки вони не мають нормативного навантаження для визначення курсових різниць за погашеною заборгованістю.

2. Новим підпунктом 196.1.15 пункту 196.1 статті 195 Податкового кодексу України пропонується не вважати об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з "оплати орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна орендодавцями чи концесієдавцями, за якими виступають органи державної влади чи місцевого самоврядування", що, на наш погляд, є недостатньо обгрунтованим. Зокрема, відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України об'єктом обкладення ПДВ вважаються операції з постачання товарів та послуг. Здавання майна в оренду згідно з пп. 14.1.185 п. 14.1 статті 14 цього ж Кодексу належить до постачання послуг. Крім того, Податковий кодекс України не встановлює залежність об'єкта оподаткування ПДВ від форми власності суб'єкта, який здійснює операції, що підлягають оподатковуванню цим податком. Слід також зауважити, що неоподаткування податком на додану вартість орендної (концесійної) плати за договорами оренди (концесії) державного чи комунального майна надасть податкові пільги певній частині орендарів. Тому така пропозиція може розцінюватися як така, що не відповідає одному із принципів податкового законодавства, який передбачає "рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації ( забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу" (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 статті 4 розділу І Податкового кодексу України).

3. У проекті пропонується підпункт "а" пункту 2 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, згідно з яким тимчасово до 1 січня 2019 року, звільняються від сплати податку на додану вартість операції з "постачання техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", на території України" викласти у новій редакції, згідно з якою "постачання на території України техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива", а також обладнання та його складових частин для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за товарною позицією УКТ ЗЕД 8502".

Прийняття законодавчої пропозиції зменшить надходження до державного бюджету від податку на додану вартість. На наш погляд, для прийняття зваженого рішення щодо пропозиції проекту слід отримати відповідний експертний висновок Кабінету Міністрів України, який згідно з вимогами частини 2 статті 27 Бюджетного кодексу України має містити інформацію щодо повноти та достовірності даних, викладених у фінансово-економічному обгрунтуванні, впливу законопроекту на показники бюджету (з обов'язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді, відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, та пропозиції щодо його розгляду.

Опрос