Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно правового режима имущества Вооруженных Сил Украины и мер по обеспечению жизнедеятельности Вооруженных Сил Украины)

Заключение к проекту закона Украины от 25.10.2011 № 9339
Дата рассмотрения: 07.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо правового режиму майна Збройних Сил України та заходів з забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України)
(N 9339 від 25.10.2011)

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" та "Про здійснення державних закупівель" пропонується врегулювати особливості здійснення державних закупівель, які здійснюються підприємствами оборонно- промислово комплексу.

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним зауважити наступне.

1. У змінах до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" пропонується дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України передавати суб'єктам господарювання - переможцям процедур закупівель на безоплатній основі закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, суб'єктам господарювання, з якими укладені такі договори, на безоплатній основі, згідно з визначеними балансоутримувачами такого майна переліками та визначити умови такої передачі, зокрема те, що вона відбувається на підставі укладених договорів утримання.

На думку управління вказане питання доцільніше вирішувати шляхом внесення змін не до Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", а до статті 7, яка має назву "Особливості передачі в оренду рухомого та нерухомого майна у Збройних Силах України" Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", виклавши її в такій редакції: "Особливості передачі в оренду чи користування рухомого та нерухомого майна у Збройних Силах України. Крім того, до умов, за яких дозволяється безоплатна передача відповідного військового майна у користування (а не утримання як це пропонується проектом), пропонуємо додати заборону його використання в інших цілях, не пов'язаних з організацією харчування військовослужбовців.

2. У змінах до Закону України "Про здійснення державних закупівель" пропонується врегулювати порядок закупівлі Міністерством оборони України послуг з лазне-прального обслуговування та забезпечення продуктами харчування, а також послуг з харчування особового складу Збройних Сил України, які повинні надаватися безперервно з початку року. Головне управління в цілому погоджується з наведеними в Пояснювальній записці до законопроекту аргументами про те, що "існуюча редакція Закону України "Про здійснення державних закупівель" не достатньо враховує складний та специфічний характер предметів закупівлі, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України". Слід зауважити, що загальні положення Закону поширюються на здійснення Міністерством оборони України всіх операцій закупівлі за державні кошти. Водночас, Законом України "Про внесення змін до розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей" від 11 січня 2011 року N 2899-VI з метою вирішення актуальних соціальних питань щодо безперервного процесу харчування особового складу Збройних Сил України, а також дітей та учнів (студентів) навчальних закладів, було дозволено у 2011 році "замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також учнів (студентів) навчальних закладів та дітей, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб'єктами господарювання - переможцями процедури закупівлі у 2009 - 2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень, із строком їх дії до 31 березня 2011 року". Проте слід зазначити, що у поточному 2011 році так і не було вирішено у законодавчому порядку питання щодо особливостей закупівлі послуг із безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, що і обумовило подання цього законопроекту.

На думку Головного управління, запропонований новий пункт 6 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель", згідно з яким "Міністерство оборони України має право для забезпечення потреб з лазне-прального обслуговування та забезпечення продуктами харчування, а також послуг з харчування особового складу Збройних Сил України, які повинні надаватися безперервно з початку року, розпочати процедури закупівель до затвердження відповідних кошторисів в межах обсягу видатків, що забезпечують потребу за даним напрямком у разі встановлення у документації конкурсних торгів та/або у договорі про закупівлю умов щодо виникнення зобов'язань за договором у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань", виглядає недостатньо визначеним, що може ускладнити практичне застосування його положень. До того ж, прийняття запропонованої норми не вирішує повною мірою питання врегулювання особливостей закупівлі послуг Міністерством оборони України. У зв'язку з цим вважаємо, що одним із варіантів спрощення процедур закупівель у таких випадках може бути розробка більш гнучких правил застосування цих процедур, а не їх уникнення. Звертаємо увагу на те, що частиною 4 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" передбачено застосування певних особливих умов здійснення закупівлі окремих товарів, робіт і послуг, які мають визначатися окремими законами України, до яких, наприклад, може бути віднесений Закон України "Про державне оборонне замовлення".

У проекті також пропонується "надати право Міністерству оборони України здійснити у грудні 2011 року попередню оплату послуг з харчування та лазне-прального обслуговування особового складу Збройних Сил України". Зауважимо, що така пропозиція не повною мірою відповідає вимогам Бюджетного кодексу України, згідно з якими: бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями (принцип цільового використання бюджетних коштів) (пункт 8 ч. 1 ст. 7); будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, яке встановлюється законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у порядку, визначеному цим Кодексом (частини 1 і 2 ст. 23); розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами (частина 1 ст. 48).

Крім того, оскільки у законодавчій пропозиції йдеться про певний порядок використання бюджетних коштів, то відповідні положення мав би містити Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік". Проте зміни у проекті до зазначеного закону не передбачені.

Зауважимо також, що реалізація законодавчої пропозиції у запропонованому вигляді може мати своїм наслідком ризик недофінансування бюджетних призначень, встановлених Міністерству оборони України Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" на поточний бюджетний період. Відсутність же відповідних розрахунків щодо обсягу потреби Міністерства оборони України в додаткових коштах не дозволяє оцінити рівень такого ризику. Звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України до проекту слід надати належне фінансово-економічне обрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Опрос