Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об отчуждении земельных участков, других размещенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных потребностей либо по мотивам общественной необходимости" (относительно надлежащего использования и распоряжения)

Заключение к проекту закона Украины от 18.10.2011 № 9308
Дата рассмотрения: 11.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" ( щодо належного використання та розпорядження) (реєстр. N 9308 від 18.10.2011 р.)

Законопроект спрямований на вдосконалення законодавчого регулювання відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Зокрема, пропонується у Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" уточнити: визначення понять "викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб", "відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності", "примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності"; умови фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна; порядок викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб тощо.

У проекті особлива увага приділена врегулюванню питань права приватної власності, що виникає внаслідок відчуження відповідних земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна. Зокрема, викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб може здійснюватися, відповідно до проекту, не тільки з метою передачі у державну та комунальну власність, а й у приватну. Також за проектом примусове відчуження відповідних об'єктів може тягнути за собою перехід права власності на них не лише до держави або територіальної громади, але і до юридичної особи. Проте згадані новації не відповідають цільовій спрямованості Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", орієнтованого на вирішення загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади, які уповноважені представляти саме держава та територіальні громади (органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) відповідно. Саме ці органи є єдиними суб'єктами, що наділяються правом вирішувати всі питання, пов'язані з прийняттям рішень про відчуження, інформуванням власників про прийняте рішення щодо відчуження їх майна, проведення з ними переговорів щодо викупної ціни земельної ділянки та розташованих на них об'єктів, строків та інших умов викупу тощо. З огляду на цю обставину поява нового самостійного суб'єкта укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок та інших об'єктів, що викуповуються (особи, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами), який при цьому за законом не є учасником переговорного процесу з відповідного питання, є, на думку Головного управління, немотивованою, може призвести до виникнення правових колізій між чинними приписами та тими, що пропонуються у проекті з відповідного питання.

Окрім того, у Пояснювальній записці до законопроекту належним чином не обгрунтовано, чому увага приділяється виключно особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, адже згідно з частиною першою статті 10 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" окрім зазначених осіб право погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності надається й іншим юридичним особам (спеціальним адміністраціям щодо управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, підприємствам, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд і які погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України. Останньою передбачено, що "юридичні особи, зацікавлені у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зобов'язанні до початку проектування погодити з власниками землі, крім викупу земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, і органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування місце розташування об'єкта, розміри земельної ділянки та умови її вилучення тощо. Ці особи згідно з частиною першою ст. 10 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" можуть виступити з ініціативою щодо викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені. Логічно було б більш широко підійти до уточнення складу осіб, котрі можуть брати участь в укладанні договорів купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Головне управління не може визнати прийнятними положення проекту, які публічному інтересу прямо чи опосередковано протиставляють приватний інтерес. Зокрема, у положенні пункту 6 розділу I проекту допускається можливість примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна у приватну власність. Такий підхід не узгоджується з первісною концепцію Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", за якою саме суспільна потреба, суспільна необхідність, а не інтереси окремої особи, можуть обумовити розгляд питання про відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна. Відповідно й дія зазначеного Закону побудована насамперед на правовому механізмі взаємодії носіїв суспільного інтересу (органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) та власників земельних ділянок та іншого нерухомого майна, які стали об'єктами, що викликали публічний інтерес і можуть слугувати загальним потребам суспільства.

Разом з тим зазначений Закон не виключає можливість подальшої передачі земельної ділянки, що відчужена, у користування (в оренду) або власність приватних осіб. При цьому для забезпечення цільового використання земельної ділянки встановлюється обмеження такого змісту: "земельна ділянка не може бути передана... для цілей, не пов'язаних із забезпеченням суспільних потреб, визначених у рішенні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про відчуження зазначеної земельної ділянки" (частина п'ята ст. 4 Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"). Зазначимо також, що порядок ініціювання викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чітко прописаний у ст. 10 зазначеного Закону. Земельний кодекс України (ст. 151), у свою чергу, встановлюючи порядок відповідного відчуження в частині, що стосується юридичних осіб, зацікавлених у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зробив особливий наголос на тому, що вони можуть здійснювати попереднє погодження такого відчуження з власниками земельних ділянок за винятком випадків, коли йдеться про викуп земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.

Вважаємо, що у рамках цих ключових, принципових положень про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, й має здійснюватися подальше вдосконалення відповідного законодавства.

Опрос