Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение порядка установления и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств

Заключение к проекту закона Украины от 14.10.2011 № 9293
Дата рассмотрения: 09.11.2011 Карта проходжения проекта

Законопроектом пропонується викласти у новій редакції санкцію статті 1225 Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП), а також внести зміни до статті 2652 цього ж Кодексу з метою забезпечення можливості тимчасового затримання транспортних засобів, які в порушення установленого порядку обладнані спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

За результатами вивчення положень законопроекту вважаємо за необхідне висловити наступні зауваження і пропозиції щодо його змісту.

1. При роботі над цим законопроектом слід враховувати, що на розгляді Верховної Ради України наразі знаходиться законопроект N 4403 від 23 квітня 2009 року, яким запропонована нова редакція санкції статті 1225 КУпАП, яку пропонується змінити і даним законопроектом. При цьому окремі положення цих законопроектів суперечать одне одному.

2. Пропозиції щодо посилення адміністративної відповідальності, на наш погляд, повинні мати серйозне наукове обґрунтування. Однак, належні аргументи на користь таких законодавчих новел у Пояснювальній записці до законопроекту не наведені. Відсутні у ній і статистичні дані про кількість вчинених правопорушень, передбачених статтею 1225 КУпАП, а також про кількість осіб, притягнутих до відповідальності за їх вчинення.

Між тим, аналіз статистики застосування адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені вказаною статтею, свідчить про те, що робити висновки про необхідність підвищення розмірів штрафів за їх вчинення передчасно. Це підтверджується офіційними даними Державної служби статистики України щодо правопорушень, передбачених статтею 1225 КУпАП.

рік

надійшло справ

розглянуто справ

кількість осіб щодо яких розглянуто справи

У тому числі винесено рішення про:

закриття справи

накладення адмін. стягнення

застосування заходів впливу
(ст. 241 КУпАП)

усього

З них у зв'язку із

Звільненням за малозначністю (ст. 22 КУпАП)

Відсутністю події чи складу правопорушен-
ня

Закінченням строків накладення стягнення

2008

42

30

30

24

0

6

3

3

0

2009

5025

4501

4503

3176

14

1313

647

379

218

2010

4378

3987

3987

2578

13

1396

622

417

310

З аналізу наведених даних можна дійти висновку, що дієвість та ефективність боротьби з порушеннями порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв не перебуває у прямій пропорційній залежності від розмірів штрафів, які існують на даний час. Зокрема, у 2010 році кількість відповідних правопорушень істотно зменшилась і за наявності нинішніх розмірів штрафу. Тому, очевидно, порушена у законопроекті проблема має вирішуватись не шляхом підвищення розмірів штрафу, а шляхом забезпечення невідворотності застосування стягнень за вчинення даного правопорушення.

При цьому притягнення до адміністративної відповідальності, про яке йдеться у наведеній таблиці, фактично відбувалось з порушенням закону, оскільки за цей період жодна посадова особа (в тому числі і органів внутрішніх справ) не була наділена правом складання протоколів та інших матеріалів про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтею 1225 КУпАП. Адже цей Кодекс був доповнений статтею 1225 Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" від 24 вересня 2008 року, який набрав чинності 16 листопада 2008 року. Втім, вказаним Законом не було визначено механізм реалізації адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого статтею 1225 КУпАП. Зокрема, ним не було визначено посадових осіб, які мали б право складати протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого цією статтею. Зазначений недолік було усунуто лише з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" від 17 березня 2011 року, який набрав чинності з 15 квітня 2011 року. Тільки з цього моменту з'явились усі законні підстави для притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у вчиненні проступку, передбаченого статтею 1225 КУпАП.

До того ж, наведені вище статистичні дані показують значну кількість закритих справ. Так, за 2009 - 2010 роки близько третини розглянутих справ було закрито з різних підстав. При цьому близько 15 % справ від загальної кількості розглянутих було закрито за малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення зі звільненням правопорушника від адміністративної відповідальності та оголошенням усного зауваження відповідно до вимог статті 22 КУпАП. Крім того, у 2008 році 8,4 % розглянутих справ було закрито за відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, а 4,8 % - за закінченням строків накладення адміністративного стягнення (у 2009 році ці показники становлять 10,5 % та 7,8 % відповідно).

Окремої уваги, на наш погляд, також потребують випадки застосування заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх (стаття 241 КУпАП). Зокрема, у 2009 - 2010 роках таких випадків було 14 та 13 відповідно. При цьому, у статті 15 Закону України "Про дорожній рух" встановлюються відповідні вікові обмеження щодо допуску до керування транспортними засобами. Наприклад, право на керування мототранспортними засобами і мотоколясками (категорії A1, A) може бути надано особам, які досягли 16-річного віку; право на керування автомобілями, колісними тракторами, самохідними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії B1, B, C1, C, T), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів - лише особам, які досягли 18-річного віку. Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що заходи впливу застосовувались до неповнолітніх осіб, які не маючи взагалі права керувати відповідними транспортними засобами, ще й встановили на них і використовували спеціальні світлові або звукові сигнальні пристрої, що, на наш погляд, є дуже сумнівним.

Опрос