Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (относительно восстановления размеров и порядка выплаты льгот)

Заключение к проекту закона Украины от 05.10.2011 № 9253
Дата рассмотрения: 17.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо відновлення розмірів та порядку виплати пільг)

У законопроекті пропонується виключити з розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" пункт 4, яким зазначений Закон був доповнений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 14 червня 2011 року N 3491-VI. Цим пунктом встановлено, що у 2011 році норми і положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статті 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік. При цьому у відповідному законопроекті, що був внесений суб'єктом права законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України у першому читанні, наведене положення було відсутнє, у зв'язку з чим воно залишилося поза межами науково-експертної оцінки Головного управління, яке в цілому підтримує законодавчу ініціативу з таких підстав.

На думку Головного управління, положення пункту 4 Розділу VII Прикінцевих положень, яким був доповнений Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" та згідно з яким відповідні положення і норми зазначених у ньому законів України, якими передбачена виплата: доплат громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення; додаткових пенсій за шкоду заподіяну здоров'ю особам відповідних категорій; щомісячної компенсації сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; державних пенсій особам, які віднесені до категорії 1 та у зв'язку з втратою годувальника; підвищення до пенсій дітям війни; відповідних пенсій особам, звільненим із військової служби, "застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік", не повною мірою узгоджується з принципом поділу державної влади на законодавчу виконавчу і судову та конституційною природою Кабінету Міністрів України як органу виконавчої влади, основне суспільно-політичне (функціональне) призначення якого у механізмі держави полягає у забезпеченні виконання Конституції і законів України.

Не заперечуючи можливості визначення на підзаконному рівні окремих питань, що стосуються порядку надання відповідних соціальних виплат актами Кабінету Міністрів України, зазначимо, що за змістом відповідних положень Конституції України вирішення питань, що стосуються права на відповідні соціальні виплати та їх розмірів, належить до повноважень Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Такий підхід випливає зі змісту пунктів 1 та 6 частини 1 статті 92 Конституції України, за якою виключно законами України визначаються: "права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; основи соціального захисту,".

Відповідно до Основного Закону України Кабінет Міністрів України покликаний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина та забезпечувати проведення державної політики у всіх сферах суспільного життя, у тому числі у сфері соціального захисту (стаття 116), засади якої визначаються Конституцією та законами України (стаття 85).

Передбачений у відповідному Законі порядок застосування норм відповідних законів України не узгоджується також із Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", згідно з яким основні державні соціальні гарантії, до яких включаються: мінімальний розмір заробітної плати, мінімальний розмір пенсії за віком, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат, встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень (стаття 17 Закону).

Можливість коригування на підзаконному рівні норм і положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", що передбачають виплату відповідних доплат до пенсій, компенсацій та державних пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, заперечується змістом його статті 71 цього Закону, де визначено, що дія його положень не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.

Аналогічного змісту правові позиції були неодноразово сформульовані у відповідних рішеннях Конституційного Суду України, який, зокрема, дійшов висновку, що "зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України" (абзац перший пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України у справі про соціальні гарантії громадян від 9 липня 2007 року N 1-29/2007 N 6-рп/2007).

Опрос