Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 201 Налогового кодекса Украины (относительно налоговых накладных)

Заключение к проекту закона Украины от 19.09.2011 № 9173
Дата рассмотрения: 18.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 201 Податкового кодексу України" (щодо податкових накладних)

У законопроекті пропонується внести зміни до статті 201 Податкового кодексу України, згідно з якими платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу податкову накладну, яка має бути підписана уповноваженою платником особою та скріплена печаткою тільки у разі її наявності. За чинною редакцією зазначеного положення податкова накладна має бути обов'язково підписана уповноваженою платником особою та скріплена відповідною печаткою.

За змістом Пояснювальної записки "розроблення проекту Закону є необхідним для реалізації проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток", який внесений тим самим суб'єктом права законодавчої ініціативи, за реєстр. N 9172 від 19.09.2011 р. У цьому законопроекті, який виглядає вразливим у концептуальному та правовому відношеннях, пропонується з метою спрощення та здешевлення процедури започаткування бізнесу в Україні запровадити порядок, згідно з яким застосування суб'єктами господарювання печаток у господарській діяльності є добровільним, а не обов'язковим.

У Пояснювальній записці необхідність розробки цього законопроекту обгрунтовується тим, що зміни до Податкового кодексу України мають подаватися окремим законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу України. При цьому суб'єкт права законодавчої ініціативи, очевидно, керувався статтею 2 Податкового кодексу, згідно з якою "зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Кодексу", та частиною третьою (7.3) статті 7 цього Кодексу, за якою "будь-які питання щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства".

Принагідно відзначимо, що такий підхід містить і частина восьма статті 90 Регламенту Верховної Ради України, де передбачено, що "якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті".

Утім, незважаючи на те, що цитовані положення зазначених вище законодавчих актів у принципі не виключають можливості внесення окремих проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу України, необхідність яких пов'язується з прийняттям інших законопроектів, Головне управління водночас вважає існуючу практику внесення змін до Податкового кодексу України виключно окремими законами України про внесення змін до цього Кодексу непродуктивною і такою, що не узгоджується усталеними правилами і вимогами законотворчої техніки та системного підходу щодо вдосконалення чинного законодавства України, за змістом яких проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів з того чи іншого питання повинні включати зміни до норм всіх законодавчих актів, що регулюють відповідні суспільні відносини.

Це зумовлено тим, що практика внесення змін до Податкового кодексу "виключно окремими законами" призводить до нераціонального використання матеріально-фінансових, інформаційних, організаційних та інших ресурсів. Крім того, підготовка таких законопроектів веде до нераціонального використання часу під час засідань комітетів і пленарних засідань Верховної Ради України, а також до штучного збільшення кількості законів, внесених на розгляд парламенту. Принагідно відзначимо, що поданий законопроект, в якому пропонується пункт 201.1 статті 201 Податкового кодексу України доповнити лише двома словами "(за наявності)", разом з доданими до нього документами викладений аж на 7 сторінках.

Отже, враховуючи викладене, а також те, що поданий проект Закону України "Про внесення змін до статті 201 Податкового кодексу України (щодо податкових накладних)" системно пов'язаний із проектом Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення принципу провадження господарської діяльності суб'єктами приватного права без застосування печаток" (реєстр. N 9172 від 19.09.2011 р.), вважаємо за доцільне зміни, які пропонується внести до статті 201 Податкового кодексу України, включити до законопроекту за реєстр. N 9172 від 19.09.2011 р., а не приймати два окремих закони із системно пов'язаних питань.

Не заперечуючи у цілому можливості внесення суб'єктом права законодавчої ініціативи окремого законопроекту про внесення змін до інших законів, необхідних для реалізації положень одночасно поданого законопроекту, Головне управління, вважає, що за загальними правилом такі законопроекти можуть вноситися на розгляд Верховної Ради України лише у виняткових випадках. Зокрема, у разі внесення на її розгляд первинного законодавчого акта, реалізація положень якого потребує внесення змін до численних законів України. У разі ж внесення на розгляд парламенту законопроектів про внесення змін до деяких законів, то відповідний законопроект повинен включати зміни до норм всіх законодавчих актів, що регулюють відповідні суспільні відносини, в тому числі й до Податкового кодексу України.

Опрос