Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 49 Закона Украины "О физической культуре и спорте" (относительно повышения социального статуса работников заведений физической культуры и спорта)

Заключение к проекту закона Украины от 06.09.2011 № 9106
Дата рассмотрения: 18.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону про внесення змін до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо підвищення соціального статусу працівників закладів фізичної культури і спорту) (реєстраційний N 9106)

У законопроекті пропонується доповнити статтю 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" новою частиною третьою, згідно з якою "посади керівників, тренерів, тренерів-викладачів закладів фізичної культури і спорту, інших визначених Кабінетом Міністрів України посад працівників закладів фізичної культури і спорту" відносяться "до посад педагогічних та науково-педагогічних працівників".

Головне науково-експертне управління, розглянувши поданий законопроект, висловлює щодо нього такі зауваження і пропозиції.

На думку Головного управління, порушене у законопроекті питання не належить до предмета регулювання відповідного Закону, який, як зазначається у його преамбулі "визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту".

Йдеться про те, що питання віднесення тих чи інших посад до посад педагогічних та науково-педагогічних працівників регулюються законами України з питань освіти, в яких визначається лише орієнтовний перелік відповідних посад. Приміром такий підхід містить частина друга статті 48 Закону України "Про вищу освіту", відповідно до якої основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є викладач, старший викладач, голова предметної (циклової) комісії, завідуючий відділенням, заступник директора, директор, а основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації - асистент, викладач, старший викладач, директор бібліотеки, науковий працівник бібліотеки, доцент, професор, завідуючий кафедрою, декан, проректор, ректор. Положення такого змісту містять також закони України "Про дошкільну освіту" (стаття 27), "Про професійно-технічну освіту" (стаття 45).

Що ж стосується віднесення інших працівників освіти до посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, то вирішення цього питання віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України. Зокрема, положення, згідно з якими "перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України" містять закони України "Про освіту" (частина друга статті 54), "Про загальну середню освіту" (частина перша статті 24), "Про позашкільну освіту" (частина друга статті 21). У розвиток положень зазначених вище законів Кабінет Міністрів України видав постанову "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14 червня 2000 р. N 963, у якій визначений перелік посад наукових і науково-педагогічних працівників. Тому, виходячи зі змісту згаданих вище положень, можна констатувати, що вирішення порушеного у законопроекті питання віднесено чинним законодавством України до сфери відання виконавчої влади в особі Кабінету Міністрів України, який у Конституції України (стаття 113) визначений вищим органом у системі органів виконавчої влади.

За змістом запропонованого доповнення до статті 49 вказаного Закону незрозуміло, які посади працівників закладів фізичної культури і спорту відносяться до посад педагогічних, а які - до посад науково-педагогічних працівників. Адже за змістом положення частини другої статті 54 Закону України "Про освіту" працівники освіти поділяються на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність у навчальних закладах (до яких належать дошкільні, загальноосвітні середні, позашкільні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади першого та другого рівнів акредитації), і на науково-педагогічних працівників, які здійснюють науково-педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти. Тому прийняття цієї норми у запропонованій редакції може призвести до ускладнень у її застосуванні.

Опрос