Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О фондах банковского управления

Заключение к проекту закона Украины от 02.09.2011 № 9093
Дата рассмотрения: 20.09.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про фонди банківського управління"

У законопроекті пропонується законодавчо врегулювати правові основи створення та діяльності фондів банківського управління. У зв'язку із цим, передбачається внести також зміни до законів України "Про інститути спільного інвестування", "Про страхування", "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Головне управління щодо пропозицій проекту вважає доцільним висловити наступне.

Загальні зауваження.

1. У Пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що законопроект спрямований на подальше розширення можливостей соціального забезпечення населення України, поширення досвіду спорудження житла за рахунок залучених коштів, а також досвіду використання механізмів та випробуваних моделей недержавного пенсійного забезпечення. На думку Головного управління, оскільки зазначений досвід був набутий у зв'язку з прийняття 20 квітня 2000 року Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової кампанії "Київміськбуд", то для прийняття зваженого рішення щодо створення фондів банківського управління (далі ФБУ), доцільно було б визначитися з тим, наскільки успішним був цей експеримент, зокрема, розглянувши відповідні матеріали, в тому числі заслухавши доповідь з цього питання.

2. Враховуючи значення діяльності ФБУ, пропонуємо доповнити проект окремою статтею про державний контроль та нагляд за діяльністю банка - управителя ФБУ щодо управління ним вказаними фондами, чітко визначивши державний орган чи органи, які мають контролювати таку діяльність, способи та порядок такого контролю (нагляду), якими, зокрема, можуть бути визначення відповідним державним органом єдиної методики розрахунку вартості чистих активів, а не їх визначення виключно банком - управителем ФБУ, як це передбачено у п. 3 частини 1 ст. 2 проекту. Крім цього, для забезпечення належного державного нагляду (контролю) за ФБУ пропонуємо запровадити їх державну реєстрацію, внісши для цього відповідні зміни до частини 1 статті 4 проекту.

3. Згідно з положеннями законопроекту "банк - управитель ФБУ" здійснює управління ФБУ на підставі самостійно розроблених правил, положень, інструкцій, методик та інших внутрішніх документів, які не підлягають додатковому погодженню та реєстрації в будь-яких державних органах. На наш погляд, така пропозиція не сприяє прозорості діяльності банків-управителів ФБУ і, відповідно, унеможливлює здійснення належного державного регулювання та контролю за їх діяльністю. Адже за таких умов кожний ФБУ буде діяти на основі своїх власних правил в яких можуть міститися дискримінаційні норми щодо вигодонабувачів фонду, що створить певні ризики втрати фізичними особами своїх заощаджень. Тому, як уже зазначалося вище, у законопроекті мають бути визначені засади здійснення державного регулювання та контролю з боку відповідних державних органів за діяльністю ФБУ, у зв'язку з чим певні положення, інструкції, методики тощо мають розроблялися на підставі єдиних загальних вимог до діяльності ФБУ, встановлених відповідним державним органом у межах повноважень визначених Законом. На думку управління у законопроекті невиправдано залишилися поза межами законодавчого регулювання питання відповідальності ФБУ, їх посадових осіб та державних гарантій.

4. Звертаємо увагу на те, що визначення змісту понять, які використовуються у законі, зокрема, "договір житлового ощадного вкладу", "договір пенсійного вкладу", "житловий ощадний вклад" тощо, виключно через посилання на нормативно-правові акти, не відповідає загальновизнаним правилам законодавчої техніки.

Крім цього, у визначенні договорів не потрібно вказувати, що це цивільно-правова угода, краще відповідні визначення починати словами "договір, за яким, (дали - за текстом)", як це зроблено, наприклад, у Цивільному кодексі України.

Опрос