Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об осуществлении государственных закупок" (относительно подтверждения соответствия требованиям по охране окружающей среды)

Заключение к проекту закона Украины от 21.07.2011 № 9030
Дата рассмотрения: 21.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо підтвердження відповідності вимогам з охорони довкілля)

У законопроекті пропонується доповнити перелік кваліфікаційних даних, які повинен мати учасник, що бере участь у процедурах закупівлі за державні кошти, документом про підтвердження відповідності вимогам з охорони довкілля.

У Пояснювальній записці до законопроекту необхідність внесення таких змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" обґрунтовується тим, що запровадження зазначених вимог до учасників процедур закупівлі за державні кошти має стати важливим кроком на шляху формування ефективної законодавчої бази в сфері охорони довкілля та створить умови для того, щоб продукція, процеси, системи, які будуть закуповуватися бюджетними установами та організаціями, а також особи або органи у яких будуть закуповуватися зазначені продукти, відповідали екологічним вимогам, зазначеним у технічних регламентах та державних стандартах, що сприятиме поліпшенню стану екологічної ситуації в Україні.

Головне управління звертає увагу на те, що положення Закону України "Про здійснення державних закупівель" вже містять вимоги з зазначених у законопроекті питань до учасників процедур закупівлі за державні кошти. Зокрема, згідно з п. 3 ч. 2 статті 22 Розділу IV Закону для участі у процедурі проведення відкритих торгів учасник має надати документацію конкурсних торгів, яка б містила інформацію про "технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, які повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля". Крім того, статтею 37 Закону передбачена процедура попередньої кваліфікації учасників, яка застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника. Зокрема, згідно з п. 4 ч. 3 статті 38 для участі у процедурі попередньої кваліфікації кваліфікаційна документація учасника має містити "інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі)... Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля".

За змістом запропонованих проектом змін до пункту 2 статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" для участі у процедурах закупівель всі учасники повинні мати документ про підтвердження відповідності вимогам з охорони довкілля, що на думку Управління потребує додаткового обгрунтування. Зокрема, йдеться про те, чи доцільно вимагати наявності зазначеного документу у всіх учасників процедури закупівлі. Адже отримання такого документа, зважаючи на досить складну процедуру оцінки відповідності, яка згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" включає процедури відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх поєднання, потребуватиме додаткових витрат учасника та значно ускладнить процедуру закупівель за державні кошти.

Крім того, Закон України "Про підтвердження відповідності" не передбачає підтвердження відповідності виключно для всіх виробників та постачальників продукції. Зокрема, відповідно до статті 9 цього Закону обов'язковою є процедура підтвердження відповідності "в законодавчо регульованій сфері для окремих видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, що запроваджується технічними регламентами". У той же час згідно з положеннями статті 16 Закону інші виробники можуть складати декларацію про відповідність за власною ініціативою або на підставі договору із споживачем, при цьому саме виробники несуть відповідальність за включення недостовірних відомостей у декларацію згідно із законами України.

Опрос