Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О прокуратуре" (относительно количества заместителей Генерального прокурора Украины)

Заключение к проекту закона Украины от 08.07.2011 № 8787
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 14 Закону України "Про прокуратуру" (щодо кількості заступників Генерального прокурора України)

Даним законопроектом пропонується внести зміни до статті 14 Закону України "Про прокуратуру". Новою редакцією частини першої цієї статті передбачається обмежити кількість заступників Генерального прокурора України сімома особами, а саме першим заступником, заступником Генерального прокурора - прокурором м. Києва, заступником Генерального прокурора - прокурором Автономної Республіки Крим та чотирма заступниками.

У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що саме така кількість заступників відповідатиме напрямкам функціонування прокуратури, визначеним Конституцією України. Окрім цього, пропоновані зміни аргументуються тим, що упродовж останніх років у структурі Генеральної прокуратури України відбуваються постійні зміни щодо кількості заступників Генерального прокурора. На сьогоднішній день їх 9, що призводить до часткового дублювання функцій між заступниками Генерального прокурора України, не завжди узгоджується з напрямками діяльності прокуратури і негативно відображається на роботі прокуратури в цілому.

Проаналізувавши даний законопроект, Головне науково-експертне управління зазначає таке.

1. Статтею 122 Конституції України встановлено, що прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України. Генеральний прокурор є найвищою посадовою особою в єдиній системі органів прокуратури, він очолює та спрямовує роботу щодо визначення основних засад і напрямів організації діяльності органів прокуратури України, а також несе відповідальність перед державою за діяльність органів прокуратури як єдиної централізованої системи. На нього також покладаються найважливіші організаційно-управлінські обов'язки, визначення оптимальної структури, штатної чисельності апарату та належний розподіл обов'язків між керівництвом і підлеглими працівниками.

Зважаючи на це, логічним та виправданим наразі є положення частини першої чинної статті 15 Закону України "Про прокуратуру" щодо наділення Генерального прокурора повноваженнями призначати персонально першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, деяких інших керівних працівників Генеральної прокуратури України, а також встановлювати і змінювати штатну чисельність її структурних підрозділів.

Вказане положення й слугує однією із гарантій незалежного здійснення Генеральним прокурором України своїх повноважень, адже саме він визначає стратегію й тактику діяльності прокуратури. Можливість зміни кількості заступників Генерального прокурора, на наш погляд, є виправданою і пов'язується з наявністю як традиційних, так і нових, але не менш пріоритетних напрямків діяльності. Генеральний прокурор має можливість залежно від конкретних завдань корегувати структуру Генеральної прокуратури, у тому числі й кількість своїх заступників.

Посилання у Пояснювальній записці до законопроекту на те, що законодавча неврегульованість чисельності заступників Генерального прокурора призводить до дублювання функцій між ними і не завжди узгоджується з напрямками діяльності прокуратури, не виглядає об'єктивним. На це вказує, зокрема, проведений аналіз змісту наказу Генерального прокурора України про розподіл у листопаді 2010 року обов'язків між керівниками Генеральної прокуратури України, якими визначені конкретні питання відповідальності за стан організації роботи, та Регламенту Генеральної прокуратури України.

Опрос