Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования отдельных положений административного судопроизводства)

Заключение к проекту закона Украины от 01.07.2011 № 8736
Дата рассмотрения: 07.07.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства)" (N 8736 від 01.07.2011 р.)

У законопроекті, основним завданням якого, як зазначено в пояснювальній записці до нього, "є підвищення ефективності адміністративного судочинства, уточнення та вдосконалення процедур і окремих аспектів розгляду адміністративних справ, запровадження більш якісного та оперативного адміністративного судочинства", пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАСУ), що, на думку суб'єкта права законодавчої ініціативи, покликані удосконалити процедуру розгляду справ у порядку адміністративного судочинства, прискорити судовий розгляд справ та підвищити ефективність адміністративного судочинства в цілому. Зокрема, у законопроекті пропонується, уточнити визначення окремих термінів, що вживаються у КАСУ (стаття 3), розширити предметну підсудність місцевих загальних судів як адміністративних судів (стаття 18), уточнити територіальну юрисдикцію окружного адміністративного суду міста Києва та Вищого адміністративного суду України у справах з кількома пов'язаними між собою вимогами (стаття 21), уточнити порядок передачі адміністративної справи до іншого суду у разі ліквідації адміністративного суду (стаття 22) та порядок здійснення адміністративного судочинства колегією суддів (стаття 24), скоротити строки вручення судової повістки із 7 до 3 днів (стаття 35), встановити строк звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень (стаття 99), уточнити наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду (стаття 100) та правила поновлення, продовження й обчислення процесуальних строків (статті 102 - 103), вдосконалити процедури звернення до адміністративного суду та відкриття адміністративного провадження (статті 105 - 109), уточнені підстави залишення позовної заяви без розгляду (статті 121, 155), повноваження суду при вирішенні справи (стаття 162), особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (стаття 181) та у справах за зверненням органів державної податкової служби (стаття 1833) тощо.

Законопроектом встановлюється також право особи, яка бере участь у справі, а так само особи, яка не брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, отримати копію рішення суду, що є в матеріалах цієї справи, ухваленого адміністративним судом будь-якої інстанції (стаття 167).

Крім того, у законопроекті пропонується доповнити КАСУ Розділом VII "Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі", а також внести відповідні зміни до Закону України "Про звернення громадян", за змістом яких дія цього закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про доступ до судових рішень" та КАСУ, оскільки зазначені нормативні акти встановлюють специфічний порядок розгляду таких звернень.

За результатами аналізу законопроекту (у межах наявного часу) Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його окремих положень такі зауваження та пропозиції.

Певні непорозуміння виникають за змістом пропозиції щодо доповнення статтю 12 частиною десятою, згідно з якою "звернення, запити фізичних та юридичних осіб до суду, судді, не підлягають розгляду та не потребують відповіді, якщо у ньому не зазначено місця проживання, знаходження (для юридичних осіб) або не підписане автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство, або такі, що містять вислови, що свідчать про неповагу до суду" (підпункт 2 пункту 1 законопроекту). Зокрема, її зміст не повною мірою узгоджується зі змістом та назвою цієї статті, яка присвячена питанням гласності та відкритості адміністративного процесу і стосується осіб, які беруть участь у справі, та осіб, які хоч і не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов'язки. Зі змісту ж цитованого формулювання не зовсім зрозуміло, про які саме "звернення, запити фізичних та юридичних осіб до суду, судді" йдеться.

Тому з пропозицією доповнити цю статтю КАСУ частиною 10 в редакції проекту навряд чи можна погодитися, оскільки за своїм змістом відповідні суспільні відносини, які пропонується врегулювати цією нормою проекту, не є предметом регулювання КАСУ як процесуального закону. Адже нова частина 10 проекту (судячи з її змісту) фактично не регламентує питання гласності і відкритості судового процесу з розгляду адміністративної справи судом, а встановлює вимоги до письмового звернення чи заяви фізичних і юридичних осіб до судової установи, які повинні розглядатися згідно з чинним законодавством про звернення громадян.

Потребує обґрунтування доцільність доповнення частини першої статті 18 пунктом п'ятим, за змістом якого до предметної підсудності місцевих судів як адміністративних судів віднесені "адміністративні справи щодо спорів з державним виконавцем чи іншої особою державної виконавчої служби з приводу виконання рішень судів у справах, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої цієї статті" (підпункт 3 пункту 1 законопроекту).

Опрос