Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О вспомогательном материнстве

Заключение к проекту закона Украины от 17.06.2011 № 8703
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
 на проект Закону України "Про допоміжне материнство" (реєстраційний N 8703)

У законопроекті пропонується врегулювати відносини у сфері допоміжного материнства, визначивши організаційно-правові засади та медичні аспекти його здійснення, основні напрями державної політики, а також повноваження органів виконавчої влади в цій сфері.

Насамперед, слід зазначити, що поданий законопроект є доопрацьованим варіантом проекту Закону України "Про регулювання питань щодо допоміжного материнства та забезпечення державними гарантіями рівних прав та можливостей матерів" (N 4647 від 11.06.2009 р.), щодо якого Головне управління висловлювало низку зауважень і пропозицій і рекомендувало відхилити (висновок N 16/3-122/4647 від 22.02.2010 р.). Однак деякі положення, які викликали суттєві зауваження управління, залишились незмінними. Виходячи з цього, вважаємо за необхідне повторно вказати на деякі недоліки проекту, а також висловити щодо нього інші зауваження.

Окремі положення законопроекту дублюють положення Конституції України. Зокрема, ч. 1 ст. 13 проекту повторює зміст ч. 3 ст. 51 Конституції України про те, що "сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою". Те ж саме стосується і ст. 23 проекту, у якій відтворюється зміст ч. 1 ст. 29 Конституції України та ст. 56 Сімейного кодексу України про право кожної людини на свободу та особисту недоторканість, включаючи як дружину, так і чоловіка.

У законопроекті зустрічаються посилання на "спеціальний державний орган з материнства при Міністерстві охорони здоров'я України" (ч. 3 ст. 11; ч. 3 ст. 24). Однак при цьому не враховується, що відповідно до Конституції України, питання утворення, реорганізації міністерств та інших центральних органів виконавчої влади належать до повноважень Президента України (п. 15 ч. 1 ст. 106), а питання спрямування і координації роботи міністерств, інших органів виконавчої влади віднесено до повноважень Кабінету Міністрів України (ч. 9 ст. 116). Спроба закріплення зазначеного органу та визначення його функцій в законі України може бути розцінена як втручання Верховної Ради України у конституційну компетенцію Глави держави та Кабінету Міністрів України.

Неприйнятним вбачається й встановлення на рівні закону України обов'язків Департаменту материнства, дитинства та санаторного лікування Міністерства охорони здоров'я України (ст. 15) щодо ведення статистики та моніторингу у сфері державного допоміжного материнства. Адже відповідно до Конституції України до компетенції Верховної Ради України належить визначення лише засад охорони здоров'я (п. 6 ч. 1 ст. 92). До того ж, в структуру Міністерства охорони здоров'я України входять й інші Департаменти та підрозділи, виокремлювати з поміж яких зазначений Департамент вбачається некоректним.

Опрос