Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении соблюдения требования статьи 49 Конституции Украины относительно запрещения сокращения существующей сети государственных и коммунальных заведений здравоохранения Украины

Заключение к проекту закона Украины от 16.06.2011 № 8689
Дата рассмотрения: 24.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про забезпечення дотримання вимоги статті 49 Конституції України щодо заборони скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я України" (реєстраційний N 8689)

Законопроект має на меті встановити заборону на ліквідування, перепрофілювання закладів охорони здоров'я державної і комунальної форм власності та скорочення їх працівників.

Поділяючи в цілому аргументи, наведені в пояснювальній записці щодо неприпустимості скорочення мережі зазначених вище закладів, водночас зазначимо, що положення цього законопроекту багато в чому повторюють зміст законопроекту за реєстр. N 8431 від 22.04.2011 р. "Про впровадження мораторію на закриття та перепрофілювання закладів охорони здоров'я" (суб'єкти права законодавчої ініціативи Ю. Прокопчук, А. Павловський, С. Кошин, В. Кравчук, А. Болюра та інші). Оскільки поданий законопроект містить ті ж самі недоліки, що і попередній, управління змушене повторити зауваження до законопроекту N 8431 та висловити щодо нього нові.

На думку управління, законопроект не має самостійного предмета правового регулювання, необхідного для прийняття окремого закону з порушеного у ньому питання. Річ у тому, що у сучасних умовах в Україні діє розгалужена система законодавчих актів, які відповідно до вимог відповідних положень Конституції України (ст. 49, п. 6 частини першої статті 92) визначають засади державної політики у сфері охорони здоров'я. Зокрема, до них належать Основи законодавства у сфері охорони здоров'я та Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві".

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 92 Конституції України законами визначаються лише основи охорони здоров'я. Що ж стосується забезпечення реалізації державної політики у сфері, що розглядається, то це завдання відповідно до Конституції та законів України покладається на органи виконавчої влади (зокрема, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров'я України), які і повинні вирішувати відповідні питання. Тому є підстави вважати, що порушене питання у разі необхідності слід врегульовувати насамперед шляхом внесення відповідних змін до чинних законів, зокрема до Основ законодавства про охорону здоров'я.

Про відсутність самостійного предмета правового регулювання засвідчує і той факт, що законопроектом відтворюються окремі положення Конституції України, якими визначено, що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (ч. 2 ст. 8), органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19), держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, а існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена (ч. 3 ст. 49). Між тим, норми Конституції України є нормами прямої дії, тому потреби у їх текстуальному відтворенні у цьому законі немає.

Сюди слід віднести положення статті 3 законопроекту, згідно з яким "здійснення контролю за дотриманням положень цього Закону, та відповідного положення Конституції України щодо заборони скорочення існуючої мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, покладається на спеціально уповноважений орган у сфері охорони здоров'я". Річ у тім, що такого роду повноваження вже закріплені у чинних законах України у сфері охорони здоров'я (Основи законодавства у сфері охорони здоров'я та Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві").

Законопроект, зокрема положення статті 2, згідно з яким "органами державної влади та їх посадовими особами не можуть вчинятися дії, в результаті яких скорочується мережа існуючих державних та комунальних закладів охорони здоров'я...", не узгоджується з принципом поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Адже у ньому пропонується врегулювати законом питання, які за своєю природою належать до сфери виконавчої влади.

Опрос