Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно унификации существующих и установления дополнительных социальных гарантий для работников культуры, образования и здравоохранения

Заключение к проекту закона Украины от 09.06.2011 № 8651
Дата рассмотрения: 25.06.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров'я" (N 8651 від 9.06.2011)

У законопроекті пропонується встановити рівні права працівників у сфері культури, педагогічних, науково-педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників на винагороду за їх професійну діяльність і передбачити на рівні законів: виплату щомісячної надбавки в розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах культури, навчальних закладах, установах освіти та закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу; виплату медичним і фармацевтичним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (що передбачено законом для працівників у сфері культури, педагогічних і науково-педагогічних працівників); виплату щорічної матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань педагогічним, науково-педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам (передбачено законом працівникам у сфері культури); надання працівникам у сфері культури, медичним і фармацевтичним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків (для педагогічних працівників вже встановлена законом); виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу медичним і фармацевтичним працівникам (вже передбачена законом для педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також працівників у сфері культури).

Крім того, з метою уникнення розрізненого визначення розмірів надбавок для працівників у відповідній сфері діяльності підзаконними актами пропонується їх закріплення безпосередньо у профільних законах України "Про культуру" (стаття 29), "Про освіту" (стаття 57), в Основах законодавства України про охорону здоров'я (стаття 77).

Головне управління підтримує ідею щодо закріплення законами зазначених виплат в узгоджених між собою обсягах, ґрунтуючись, зокрема, на інформації Рахункової палати України щодо результатів аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки. Згідно з цими даними у першому півріччі 2010 року середньомісячна зарплата працівників культури і спорту була меншою на 7,3 % середньомісячної зарплати в економіці (на 19 % у промисловості); працівників освіти - на 13,6 % середньомісячної зарплати в економіці (на 24,5 % у промисловості); а працівників охорони здоров'я - на 26,8 % менше ніж в економіці та на 36 % - ніж у промисловості.

Незважаючи на вимоги вказаних законів щодо встановлення у державних закладах освіти, культури і охорони здоров'я середніх ставок і посадових окладів на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості, нормативними актами Уряду впроваджується на підзаконному рівні порядок визначення розміру оплати праці у цих сферах у значно менших розмірах. При цьому запроваджується практика зменшення Урядом ним же встановленого мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), а саме окладу (ставки) працівника І тарифного розряду, що має бути не менше мінімальної заробітної плати (постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30 серпня 2002 р. N 1298).

Слід також зазначити, що передбачена у цій постанові можливість надання керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати окрім установлення конкретних розмірів посадових окладів та доплат і надбавок до них, також надавати працівникам цих установ, закладів та організацій матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (пункт 4), на практиці реалізується далеко не завжди, що також підтверджує актуальність законодавчої ініціативи.

Опрос