Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 154 Налогового кодекса Украины (относительно освобождения от налогообложения прибыли предприятий ветеранов войны)

Заключение к проекту закона Украины от 22.04.2011 № 8432
Дата рассмотрения: 10.05.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до статті 154 Податкового кодексу України" (щодо звільнення від оподаткування прибутку підприємств ветеранів війни)

У законопроекті пропонується звільнити від оподаткування прибуток підприємств ветеранів війни, на яких не менше ніж 60 процентів від середньоспискової чисельності працюючих становлять учасники бойових дій та учасники війни.

Згідно з Пояснювальною запискою до законопроекту прийняття такої норми обгрунтовується необхідністю приведення норм Податкового кодексу України у відповідність з вимогами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Зокрема, відповідно до абзацу третього статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" підприємства ветеранів війни, на яких не менше ніж 60 процентів від середньоспискової чисельності працюючих становлять учасники бойових дій та учасники війни мають звільнятися від сплати податку на прибуток. Оскільки зазначена норма є чинною, то, відповідно, передбачені нею податкові пільги, як вважають суб'єкти права законодавчої ініціативи, мають знайти своє відображення у Податковому кодексі України.

Головне управління вважає пропозицію приведення норм Податкового кодексу України у відповідність з вимогами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" недостатньо обгрунтованою. Податкова політика держави реалізується через систему оподаткування, яка відповідно до пункту 1 частини другої статті 92 Конституції України встановлюється виключно законами України. Податкові пільги є складовою податкової системи України, тому вони мають визначатися також виключно законами України. На сьогодні відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються саме Податковим кодексом України, який, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (пункт 1.1 статті 1 ПКУ). Крім того пунктом 5.2 статті 5 цього ж Кодексу встановлено, що у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

У Пояснювальній записці до проекту при обґрунтуванні необхідності прийняття законодавчої пропозиції звертається увага на те, що Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає, що права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, встановлені раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни, а нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни, передбачені цим Законом, є недійсними (стаття 2). У зв'язку з цим Головне управління вважає доцільним зауважити, що норма, яка міститься у абзаці третьому статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", була прийнята Верховною Радою України ще 22 грудня 1995 року. Проте ця норма не застосовувалася у податковому законодавстві з часу її прийняття, оскільки вона не відповідала вимогам податкового законодавства, зокрема статті 1 чинного на той час Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування" від 2 лютого 1994 року, відповідно до якого пільги щодо оподаткування не могли встановлюватися або змінюватися іншими законодавчими актами України, крім законів про оподаткування. Аналогічні вимоги містилися і у Законі України "Про систему оподаткування", що діяв до часу набуття чинності Податковим кодексом України. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" за весь термін його дії з 1 січня 1995 року до 31 грудня 2011 року пільги щодо оподаткування прибутку, які визначені у статті 20 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", не були передбачені. Тому прибуток зазначених підприємств оподатковувався на загальних підставах.

Крім того, слід зауважити, що надання податкових пільг окремим підприємствам не повною мірою узгоджується з одним із основних принципів, на яких ґрунтується вітчизняне податкове законодавство - принципом рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (підпункт 4.1.2 пункту 4.1 стаття 4 Податкового кодексу України).

До того ж, згідно з вимогами ч. 2 статті 15 Закону України "Про захист економічної конкуренції" надання органами влади "окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання пільг чи інших переваг, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції" визнаються антиконкурентними діями влади.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос