Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления контроля за использованием земельных ресурсов)

Заключение к проекту закона Украины от 12.04.2011 № 8385
Дата рассмотрения: 19.05.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення контролю за використанням земельних ресурсів") (реєстр. N 8385 від 12.04.2011 р.)

Проект спрямований на вдосконалення законодавчого регулювання відносин у сфері контролю за використання та охороною земель. Зокрема, запропонованими змінами до Законів України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та "Про охорону земель" уточнюються склад та повноваженнях органів, на які покладені функції контролю у даній сфері. Також передбачено уточнення механізму компенсації витрат, що понесли сільськогосподарські виробники при виконанні заходів із підвищення родючості грунтів, нормативів у галузі відтворення родючості грунтів тощо.

Потреба у внесенні відповідних змін до зазначених законів обумовлена реформуванням системи центральних органів виконавчої влади, яке відбулося відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 р. N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Проте слід констатувати, що у проекті лише частково враховані приписи цього та інших, виданих у поточному році, Указів Президента України з питань оптимізації системи органів виконавчої влади у галузі контролю за використанням та охороною земель. Так, повноваження центрального органу виконавчої влади, котрий забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (Держсільгоспінспекція України), викладені без урахування Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. N 459/2011). Зокрема, цим Положенням на Держсільгоспінспекцію України покладено здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель, дотриманням вимог законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу тощо. Тобто контрольні повноваження зазначеного органу у даній сфері не обмежуються лише контролем за дотриманням стандартів і нормативів в галузі охорони земель, як це формулюється у проекті.

Важливо відмітити, що за відповідними Указами Президента України до центрального органу виконавчої влади, котрий забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, перейшла більшість контрольних повноважень колишніх органів земельних ресурсів. Сьогодні згідно з Положенням про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. N 445, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів виконує лише окремі функції, що несуть контрольне навантаження. Це, зокрема, моніторинг земель, погодження документації із землеустрою, державна експертиза проектів землеустрою. Зазначені моменти у проекті не враховані, а тому положення, що стосуються контрольних повноважень колишніх органів земельних ресурсів, лишилися без змін (зокрема, частина перша ст. 6 та частина перша ст. 9 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"), а отже не відбивають реальну ситуацію у даній сфері.

З метою максимально повного узгодження відповідних законів з практикою організації державного контролю у сфері використання та охорони земель у проекті слід системно підійти до визначення складу та повноважень центральних органів виконавчої влади, що здійснюють наглядові (контрольні) повноваження у даній сфері, врахувавши систему цих органів та перерозподіл повноважень між ними, що передбачені відповідними Указами Президента України. Зазначені уточнення мають бути внесені не тільки до законів України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та "Про охорону земель", а й до відповідних положень Земельного кодексу України, що присвячені визначенню складу та повноважень органів виконавчої влади в даній сфері (гл. 3), контролю за використанням і охороною земель (гл. 32).

Опрос