Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования отдельных положений по продаже, маркировке, рекламе и запрещению курения табачных изделий)

Заключение к проекту закона Украины от 01.04.2011 № 8326
Дата рассмотрения: 24.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо вдосконалення окремих положень по продажу, маркуванню, рекламі та забороні куріння тютюнових виробів) (реєстраційний N 8326)

Запропоновані у законопроекті зміни вносяться до Законів України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", "Про рекламу", "Про дорожній рух".

Слід за зазначити, що за змістом пояснювальної записки метою цих змін є приведення положень зазначених вище Законів у відповідність до Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2001/37/ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, реклами/представлення/ презентації та продажу тютюнових виробів (Official Journal L 194 від 18.07.2001) та Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/33/ЄС від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів (Official Journal L 152 від 20.06.2003).

Головне науково-експертне управління, вважає за доцільне висловити щодо законопроекту такі зауваження і пропозиції.

1. У законопроекті пропонується статтю 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" доповнити новим терміном - "тютюн орального вжитку", який визначається як "всі продукти призначені для орального вжитку, крім продуктів, які курять або жують, створені повністю або частково з тютюну у вигляді пилу, маленьких часток, або у їхній комбінації, особливо ті, що представлені у дозованих або пористих конвертах або у вигляді, який передбачається для продукту, готового до вжитку" (абз. 2 підп. 1 п. 1).

Водночас чинна редакція статті 1 цього Закону також містить поняття "тютюнові вироби", яке визначається як "сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування". Проте пояснювальна записка до законопроекту не містить обгрунтування необхідності виокремлення поняття "тютюн орального вжитку", яке, на думку управління, є частиною більш загального поняття "тютюнові вироби". Адже, зрештою, будь-які тютюнові вироби вживаються, як правило, орально, про що засвідчує зміст відповідного поняття, визначеного у статті 1.

У зв'язку з цим виникає питання, чим тютюн орального вжитку відрізняється від тютюнових виробів, призначених для смоктання, жування тощо. Звертаємо увагу на цю обставину саме тому, що в законопроекті (стаття 15) пропонується заборонити оптову і роздрібну торгівлю тютюном орального вжитку. У той же час заборона на його виробництво відсутня. З огляду на зазначене вище, виникають певні сумніви щодо доцільності запровадження цього терміна в чинному законодавстві України.

2. У законопроекті пропонується доповнити статтю 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (підп. 4 п. 1) новим абзацом (хоча йдеться про доповнення цієї статті новою частиною), за змістом якого "забороняється оптова і роздрібна торгівля тютюном орального вжитку". Між тим, зазначеною нормою логічніше було б доповнити Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", який визначає обмеження щодо продажу та вживання тютюнових виробів (ст. 13). При цьому цитоване положення щодо заборони оптової і роздрібної торгівлі тютюну орального вжитку не відповідає змісту статті 15, до якої вносяться зміни.

3. Окремі зауваження викликає пропозиція у формі доповнення до статті 91), за змістом якої у переліку інгредієнтів, що додаються до тютюну по кожній власній назві тютюнових виробів, мають вказуватися "дані про причини використання саме таких інгредієнтів в тютюнових виробах,". Проте пояснювальна записка не містить обгрунтувань необхідності включення до переліку інгредієнтів відповідних даних.

Опрос