Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления социальных услуг

Заключение к проекту закона Украины от 31.03.2011 № 8319
Дата рассмотрения: 18.05.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних послуг" (N 8319 від 31.03.2011 р.)

У законопроекті шляхом внесення змін до законів України "Про об'єднання громадян", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про соціальні послуги" пропонується вдосконалити понятійний апарат, принципи, що застосовується у сфері надання соціальних послуг, уточнити окремі положення щодо категорій осіб, яким можуть надаватися такі послуги, визначити питання кадрового забезпечення надання соціальних послуг.

У змінах до Законів України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" та "Про соціальні послуги" поняття соціального обслуговування застосовується як ідентичне поняттю надання соціальних послуг. Водночас, відповідно до статті 5 Закону України "Про соціальні послуги", основними формами соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне обслуговування. Таким чином, внаслідок таких змін із сфери регулювання соціальних послуг може зникнути її важлива складова - матеріальна допомога.

Як свідчить аналіз, питання щодо термінології, яка застосовується у сфері соціального захисту населення, взагалі є доволі дискусійним. При цьому слід визнати, що головною причиною такої ситуації є відсутність системного законодавчого акту (зокрема, закону), який би визначив засади соціального захисту, комплексно врегулював відносини у зазначеній сфері та закріпив понятійний апарат. У зв'язку з цим потребують окремого визначення як у проекті, так і у Законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" поняття "дітей, які перебувають на утриманні держави", "осіб, які потребують соціальної підтримки". Крім того, у чинному Законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", який був прийнятий у 2003 році, застосовується поняття "діти, які залишилися без піклування батьків". Разом з тим у 2005 році було прийнято Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", яким було чітко визначено саме ці категорії дітей. Однак у проекті при внесенні змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" не передбачається заміна словосполучення "діти, які залишилися без піклування батьків" - на "діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування".

На нашу думку, недоцільно також замінювати вживане у чинному Законі України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" словосполучення "особи похилого віку" на "громадян похилого віку", оскільки така новела може обмежити права інших осіб, що не є громадянами України, на отримання соціального обслуговування.

Варто також відмітити, що запропоновані визначення "соціального замовлення" та "виконавців соціального замовлення" потребують уточнення, узгодження з іншими термінами та з чинним законодавством України. Зокрема, за своєю сутністю "соціальне замовлення" є фактично державним замовленням, тому повинно відповідати його критеріям. Відповідно до статті 1 Закону України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" державне замовлення - це засіб державного регулювання економіки шляхом формування на контрактній (договірній) основі складу та обсягів товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення пріоритетних державних потреб, розміщення державних контрактів на її поставку (закупівлю) серед підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності України всіх форм власності. Тобто всі суб'єкти, що надають соціальні послуги, мають бути включені у процес отримання права на соціальне замовлення.

Крім того, сумнівним є розмежування у визначенні "виконавці соціального замовлення" недержавних суб'єктів, утворених відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, і фізичних осіб, які надають соціальні послуги на професійній основі, за ознакою їх професійності. У законопроекті, крім іншого, не визначається, хто є недержавними суб'єктами, утвореними відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, зокрема, термін "суб'єкти, що надають соціальні послуги" таких осіб не містить.

Опрос