Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по причине общественной необходимости относительно условий отчуждения и приобретения права собственности

Заключение к проекту закона Украины от 17.03.2011 № 8260
Дата рассмотрения: 17.05.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності щодо умов відчуження та набуття права власності" (реєстр. N 8260 від 17.03.2011 р.)

Законопроект має на меті вдосконалення окремих елементів правового механізму відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Зокрема, пропонується у Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" уточнити: визначення понять "викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб", "відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності", "примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності"; порядок визначення викупної ціни; умови фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна; перелік суспільних потреб, для яких може здійснюватися викуп земельних ділянок, тощо.

У проекті особлива увага приділена врегулюванню питань права приватної власності, що виникає внаслідок відчуження відповідних земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна. Зокрема, викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб може здійснюватися, відповідно до проекту, не тільки з метою передачі у державну та комунальну власність, а й у приватну. Також за проектом примусове відчуження відповідних об'єктів може тягнути за собою перехід права власності на них не лише до держави або територіальної громади, але і до юридичної особи. Проте згадані новації не відповідають цільовій спрямованості Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", орієнтованого на вирішення загальнодержавних інтересів та інтересів територіальної громади, які уповноважені представляти держава та територіальні громади (органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) відповідно. Саме ці органи є єдиними суб'єктами, що наділяються правом вирішувати всі питання, пов'язані з прийняттям рішень про відчуження, інформуванням власників про прийняте рішення щодо відчуження їх майна, проведенням з ними переговорів щодо викупної ціни земельної ділянки та розташованих на них об'єктів, строків та інших умов викупу тощо. З огляду на цю обставину поява за проектом нового самостійного суб'єкта (особи, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами) укладання договору купівлі-продажу земельних ділянок та інших об'єктів, що викупляються, який при цьому за законом не є учасником переговорного процесу з відповідного питання, є немотивованою, може призвести до виникнення правових колізій між чинними приписами та тими, що пропонуються у проекті з відповідного питання.

Окрім того, у пояснювальній записці належним чином не обґрунтовано, чому увага приділяється виключно особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами і погодили місце розташування відповідних об'єктів у випадках та порядку, визначених ст. 151 Земельного кодексу України. Аналіз цієї статті та частини першої статті 10 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" вказує на те, що окрім зазначених осіб право погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності надається широкому колу юридичних осіб (частина перша ст. 151 Земельного кодексу України). Ці особи згідно з частиною першою ст. 10 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" можуть виступити з ініціативою щодо викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені. Логічно було б більш широко підійти до уточнення складу осіб, котрі можуть брати участь в укладанні договорів купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Головне управління не може визнати прийнятними положення проекту, які публічному інтересу прямо чи опосередковано протиставляють приватний інтерес. Зокрема, у пункті 2 розділу II проекту прямо вказується на осіб, "на користь яких може здійснюватися примусове відчуження відповідних об'єктів", а положення пункту 10 розділу I проекту допускають можливість відповідного примусового відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна у приватну власність. Такий підхід не узгоджується з первісною концепцію Закону України ""Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності", за якою саме суспільна потреба, суспільна необхідність, а не інтереси окремої особи, можуть обумовити розгляд питання про відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна. Відповідно й дія зазначеного Закону побудована насамперед на правовому механізмі взаємодії носіїв суспільного інтересу (органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) та власників земельних ділянок та іншого нерухомого майна, які стали об'єктами, що викликали публічний інтерес і можуть слугувати загальним потребам суспільства. Разом із тим, зазначений Закон не виключає можливість подальшої передачі земельної ділянки, що відчужена, у користування або власність приватних осіб. Для забезпечення цільового використання земельної ділянки у цьому разі встановлено обмеження такого змісту: "земельна ділянка не може бути передана... для цілей, не пов'язаних із забезпеченням суспільних потреб, визначених у рішенні органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про відчуження зазначеної земельної ділянки" (частина п'ята ст. 4 Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності"). Порядок ініціювання викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чітко прописаний у ст. 10 зазначеного Закону. Земельний кодекс України (ст. 151), в свою чергу, встановлюючи порядок відповідного відчуження в частині, що стосується юридичних осіб, зацікавлених у викупі земельних ділянок, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, зробив особливий наголос на тому, що вони можуть здійснювати попереднє погодження такого відчуження з власниками земельних ділянок за винятком випадків, коли йдеться про викуп земельних ділянок з підстав, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.

Неполный текст документа!
ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете получить в рамках акции и БЕСПЛАТНОГО доступа на 72 часа к информационно-правовым системам ЛІГА:ЗАКОН
Сэкономь 30% при покупке продуктов от ЛІГА:ЗАКОН
Полный доступ на 72 часа
Попробовать бесплатно
Купить
Опрос